Hoe werkt de blockchain?

Het woord blockchain hoor je vast niet voor het eerst, en anders heb je vast wel eens gehoord van het woord cryptocurrency of Bitcoin. Wat is die blockchain en wat heeft het te maken met al die cryptocurrencies?  

Wat is een blockchain? 

Blockchain is een database waar gegevens in worden opgeslagen. Als de blockchain een normale database is, waarom hebben zoveel mensen het er dan over? De blockchain is niet zomaar een database.  

Een database waar informatie wordt opgeslagen is vaak een grote zaal gevuld met duizenden computers erin. Deze computers worden onderhouden door de eigenaar van de database. De eigenaar heeft controle over de gegevens en draagt hier ook de verantwoordelijkheid over. Als de eigenaar de gegevens wil wijzigen, kan dit. De computers kunnen zonder stroom komen te staan, de zaal kan afbranden of de stroom kan uitvallen. In al deze situaties is de database niet beschikbaar. Een database die hier omschreven is, is dus niet volledig betrouwbaar en de kans bestaat dat de database niet altijd bereikbaar is.  

Online server

Hierboven is een voorbeel te zien van een server. Vaak wordt deze gehost op één locatie, dit brengt bepaalde risico’s met zich mee. De blockchain kamt niet met deze risico’s. De gegevens die in de blockchain zijn opgeslagen kunnen niet worden gewijzigd door een derde partij en de gegevens in de blockchain zijn altijd beschikbaar omdat er niet vanaf één locatie de server wordt onderhouden.  

Het verschil tussen een normale database en de blockchain is de manier waarop informatie wordt gestructureerd. Informatie in de blockchain wordt geplaatst in blokken. Elk blok kan een bepaalde hoeveelheid informatie bevatten. Als een blok gevuld is, wordt deze gesloten en vervolgens gekoppeld aan de voorgaande gevulde blokken. Alle gevulde blokken die aan elkaar gekoppeld zijn vormen de blockchain. Als een blok gesloten is, kan de informatie die hier in staat opgeslagen niet meer worden gewijzigd. Er is dus sprake van een onomkeerbare tijdlijn van gegevens. 

De informatie die zich in de blokken bevindt kan zeer uiteenlopen. Blokken kunnen informatie bevatten over juridische documenten en inventarissen van bedrijven. De blockchain wordt het meest gebruikt als grootboek vol met transacties van cryptocurrencies.  

Het doel van de blockchain is dat er altijd veilig gegevens kunnen worden opgeslagen zonder dat een derde partij hier invloed op heeft.  

Decentralisatie 

De decentralisatie van de blockchain zorg ervoor dat de database altijd bereikbaar is. Er is geen grote zaal of loods waar de gehele database gevestigd is. Dit heeft als voordeel dat de database niet afhankelijk is van één locatie. Bij de blockchain is alle informatie die opgeslagen wordt verdeeld over verschillende netwerkknooppunten op verschillende locaties. Als er ergens een netwerkknooppunt wegvalt, wordt deze vervangen door een andere. Als er een bepaalde verbinding wegvalt, wordt die automatisch over genomen door een andere. Er is dan sprake van redundantie.  

Veiligheid 

Het doel van de blockchain is het veilig kunnen opslaan van gegevens, zonder dat hier een derde partij invloed op kan uitoefenen. Het voordeel van die derde partij is, dat deze partij kan controleren of alles veilig en eerlijk gebeurt. Nu deze partij ontbreekt moet er op een andere manier toezicht gehouden worden. De gebruikers van de blockchain vormen nu de partij die ervoor moeten zorgen dat alles eerlijk gebeurt.  

Het is van belang dat als mensen misbruik willen maken van de mogelijkheden die de blockchain biedt, dit tijdig gesignaleerd kan worden. De blockchain wordt op verschillende manieren beveiligd.  

Als een blok gevuld is met gegevens, wordt deze gesloten en wordt er ook bij genoteerd op welke datum dit gebeurt. Dit blok bevindt zich aan het einde van de keten. Als het blok is toegevoegd aan de keten, is het lastig de informatie die er in staat opgeslagen nog te wijzigen. De informatie in een blok kan alleen gewijzigd worden als de meerderheid van de blokken een consensus heeft bereikt om dit te doen. Dit betekent dat een meerderheid van de blokken moet instemmen om de gegevens te wijzigen. Als een hacker gegevens wil aanpassen in een gesloten blok, moet de hacker dit doen bij meer dan 50 procent van de blokken. Dit is haast onmogelijk en zou ontzettend veel geld en tijd kosten. 

Hash-codes 

Deze beveiliging wordt gerealiseerd door gebruik te maken van hash-codes. Een hash is een wiskundige functie die de gegevens van een blok omzet in een bepaalde code. De hash-code die wordt ontwikkeld bij een bepaalde set gegevens zal altijd deelfde code zijn. Als twee identieke sets gegevens door een hash functie worden gehaald, zal dit twee dezelfde hash-codes opleveren. Als er in de gegevens van een blok een kleine wijziging wordt aangebracht, zal dit een compleet andere hash-code opleveren. De hash-code kan worden vergleken met het verwerken van vlees tot gehakt. Met de gegevens die de blok hebben gevuld kan een hash-code ontwikkeld worden, maar met de hash-code kan er niet worden herleid om welke gegevens het gaat.  

De enige manier waarop kan worden herleid wat de input van een hash was, is door te gokken. Dit is niet mogelijk met het menselijke brein. Dit gokken kan alleen worden uitgevoerd door computers.  

Om dit systeem efficiënt te kunnen laten verlopen moet de input van gegevens binnen een korte tijd kunnen worden omgezet door de hash functie in een hash-code.  

De functie van deze hash-codes zit hem in het feit dat een kleine wijziging in de gegevens van een blok, de volledige hash-code veranderen. Bij het sluiten van een blok wordt ook vermeld wanneer dit gebeurt. De blokken worden in chronologische volgorde in de keten geplaatst. Elk blok dat er volgt, krijgt een nieuwe hash-code. De hash-code die ontwikkeld wordt, wordt ook gebaseerd op de hash-code van het vorige blok. Op deze manier worden de blokken op een chronologische manier vastgezet in de blockchain. Als er in een blok gegevens worden gewijzigd, sluit het opvolgende blok niet meer juist aan omdat de hash-code niet meer klopt. Op deze manier worden blokken vastgezet in de keten en kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht.  

Transparantie 

De reden dat veel mensen te spreken zijn over de blockchain is de transparantie. Je kan met een fatsoenlijke computer je eigen persoonlijke netwerkknooppunt opzetten waarmee elke transactie die in de blockchain uitgevoerd wordt, bekeken kan worden. Iedereen met een netwerkknooppunt, heeft een kopie van de gehele blockchain. Deze kopie is bij iedereen hetzelfde en wordt automatisch geüpdatet. Als er nieuwe blokken worden toegevoegd aan de keten, worden deze automatisch toegevoegd aan alle kopieën.  

Misschien heb je er wel eens van gehoord, maar er zijn veel mensen cryptomunten verloren omdat de online exchange waarop de munten verhandeld werden, gehackt werd. Zelf de grootste crypto exchange genaamd Binance is in het jaar 2019 gehackt. Dit heeft het vertrouwen van veel cryptohandelaren beschadigd. Deze vervelende gebeurtenissen hebben echter niks te maken met de beperkingen van de blockchain. De cryptomunten die gestolen zijn, zijn goed traceerbaar door de mogelijkheden die de blockchain biedt. Van elke munt is er opgeslagen waar en wanneer de munt op een bepaalde locatie is geweest. De hacker van deze platformen kan de gesloten munten niet zomaar uitgeven zonder dat dit onopgemerkt blijft. Dat deze platformen gehackt konden worden heeft te maken met de beveiliging van de exchanges, niet met de onbetrouwbaarheid van de blockchain technologie. 

De transparantie biedt de gebruiker van de blockchain veiligheid, maar het heeft ook andere voordelen. De beloftes die bedrijven maken, kunnen door middel van deze technologie gecontroleerd worden. Hoe weet je of een product echt fair-trade geproduceerd is? Hoe weet je of een in Italië geproduceerd product niet in China gemaakt is? Om dit zeker te weten, heb je een record nodig die alle transacties die zijn gemaakt bij de ontwikkeling van het product bevat. Door de blockchain technologie kunnen deze records worden bijgehouden. Doordat iedereen het kan zien, kan er gemakkelijk worden beoordeeld of de informatie in de record betrouwbaar is. Hierdoor kan de klant controleren of de belofte van een bedrijf betrouwbaar is.  

Geschiedenis van de blockchain 

In het jaar 1991 werd door de twee onderzoekers genaamd Stuart Haber en W. Scott Stornetta voor het eerst blockchain technologie ontwikkeld. De basis van het ontwikkelde systeem bestond uit documenten die een tijdsdrempel bevatten die niet meer gewijzigd kon worden. Dit is het principe waar de gehele blockchain van vandaag op draait. De populariteit van de blockchain bleef nog lang uit. Pas in het jaar 2009 kwam Satoshi Nakamoto met de Bitcoin, die de populariteit van de blockchain een enorme boost heeft gegeven. Door de Bitcoin werd de blockchain technologie voor het eerst echt gebruikt worden. 

Blockchain

Door de ontwikkeling van de blockchain technologie heeft er een nieuw digitaal geld systeem kunnen ontstaan zonder dat er een derde vertrouwende partij zoals een bank aanwezig hoeft te zijn. Bitcoin gebruikt de blockchain als grootboek om alle transacties vast te leggen. De blockchain staat op dit moment voornamelijk bekend om het feit dat crypto munten hun transacties erop vastleggen. Dit is echter maar een fractie van waar de blockchain voor gebruikt kan worden.  

Verschil tussen blockchain en banken 

Er wordt van alle kanten geroepen dat de blockchain uiteindelijk de banken gaat vervangen. Wat er in de toekomst gaat gebeuren weet niemand. Wat wel bekend is, is dat de blockchain tot veel in staat is, waaronder ook het uitvoeren van bepaalde diensten die banken tot dusver hebben verleend aan de consument. Als de blockchain meer waarde kan bieden aan de consument dan een bank, is de kans groot dat uiteindelijk de banken vervangen gaan worden. Hieronder worden bepaalde verschillen tussen de blockchain en banken besproken.  

Openingstijden 

Op vakantiedagen of feestdagen de bank proberen te bereiken is vaak niet mogelijk. In het weekend zijn de meeste banken slechts beperkt open en doordeweeks zijn de banken alleen tijdens werktijden open. De transacties die volbracht worden door middel van de blockchain kunnen altijd, over de hele dag worden uitgevoerd.  

Transactiekosten 

De transactiekosten die moeten worden betaald bij banken hangen af van de manier van betalen. Bij betaling met een bankpas zijn vaak de transactie kosten voor de koper niet van toepassing, de ondernemer betaald deze transactiekosten. De transactiekosten bij betaling met een bankpas zijn laag, maar kunnen de prijs van producten wel beïnvloeden. Bij betalingen op de blockchain kunnen de transactiekosten verschillen. De koper kan zelf bepalen hoeveel hij/zij bereidt is te betalen, hierdoor vindt er vraag en aanbod plaats. Dit zorgt ervoor dat de gebruiker uiteindelijk de aantrekkelijkste prijs krijgt.     

Transactie snelheid 

Banken worden steeds sneller met het uitvoeren van transacties. Als er geld over gemaakt wordt naar een rekening van dezelfde bank, kan dit binnen enkele minuten voltooid zijn. Er zijn helaas nog steeds banktransacties die meer dan een hele dag in beslag nemen. In de blockchain kan de transactiesnelheid verschillen tussen enkele minuten en een uur, dit hangt af van het aantal transacties op een bepaald moment voltooid moet worden.  

Identificatie 

Voordat er een rekening kan worden geopend bij een bank, moet de bank vaststellen of jij daadwerkelijk bent wie je zegt dat je bent. Op de blockchain kan iedereen toetreden zonder deze verplichte identificatie. 

Privacy 

Alle gegevens van de klanten van een bank staan opgeslagen op de server van een bank. De enige die bij deze gegevens kan is de bank, en de klant zelf. Hoe goed deze server beveiligd is, hangt af van de veiligheidsmaatregelen die de bank heeft getroffen. Er zijn wettelijke voorschriften waaraan een bank moet voldoen dus kunnen de opgeslagen gegevens niet gemakkelijk in de verkeerde handen vallen. Op de blockchain is het niet mogelijk om de gegevens van een gebruiker te traceren. Elke Bitcoin is traceerbaar, maar het is onmogelijk om te achterhalen wie in het bezit is van de Bitcoin.   

Goedkeuring 

Een bank kan rekeningen van klanten bevriezen. Dit betekent dat de eigenaar van de rekening het geld op de rekening niet kan uitgeven. Een bank kan verschillende motieven hebben om dit te doen. De rekening van een persoon wordt bevroren als er bijvoorbeeld verdachte items gekocht worden zoals wapens of drugs. Op de blockchain wordt dit niet gecontroleerd en kan er van alles met een Bitcoin aangeschaft worden.  

De overheid kan om verschillende redenen beslag leggen op het geld op een bepaalde rekening. De cryptocurrencies zijn niet te traceren door de overheid, dus is het een stuk lastiger om beslag te leggen op iemands vermogen in cryptocurrencies.  

Waarvoor kan de blockchain worden gebruikt? 

De blockchain staat op dit moment voornamelijk bekend als grootboek van alle transacties voor de crypto handel, maar kan voor nog veel meer dingen worden gebruikt. Deze blockchain technologie staat nog in de kinderschoenen en heeft veel potentie.  

Voedselveiligheid 

De blockchain wordt door verschillende voedselproducenten gebruikt. In het verleden is het in geval van vergiftigde producten lastig om te achterhalen waar het fout is gegaan. Dit heeft voor veel slachtoffers gezorgd doordat de bron nog lang  onbekend is gebleven. Hierdoor konden niet optijd de juiste maatregelen getroffen worden. Door de integratie van blockchain technologie binnen deze bedrijven, is elke stap in het productieproces te traceren. Hierdoor kan snel en gemakkelijk de oorzaak van een vergiftiging worden achterhaald en kan er snel actie worden ondernomen.  

Oorlogsgebieden 

In sommige oorlogslanden kunnen mensen die geld verdienen, hun geld niet op een veilige manier bewaren. Als er geen toegang is tot het openen van een spaarrekening of in gevallen dat landen te corrupt zijn om de veiligheid van de rijkdommen van de burgers te kunnen waarborgen, is de blockchain de oplossing. Om de welvaart van een persoon vast te leggen in de blockchain is er enkel een computer nodig met internetverbinding. Als de persoon zijn vermogen heeft verplaatst naar cryptocurrencies, heeft de overheid geen mogelijkheden meer het vermogen van deze persoon af te pakken.   

Gezondheidszorg 

Zorgverleners kunnen gebruik maken van de blockchain technologie om de veiligheid van de gegevens van patiënten te waarborgen. Het is een kwalijke zaak als dossiers van patiënten niet veilig opgeslagen worden. Wijzigingen in deze dossiers die niet juist zijn, kunnen letterlijk de dood betekenen. Op het moment dat een dossier ondertekend is door de dokter of patiënt, kan deze worden vastgelegd in de blockchain, op deze manier zijn wijzigingen niet meer mogelijk en is de veiligheid van de gegevens van de patiënt gewaarborgd.  

Bewijs van eigendom 

Iedereen die ooit een huis heeft gekocht weet dat er ontzettend veel kosten komen bij het vaststellen dat het gekochte huis nu een nieuwe eigenaar heeft. Partijen zoals een notaris moeten worden bezocht voordat dit allemaal geregeld is. Dit kost tijd en geld. De blockchain kan deze tussenpersonen elimineren waardoor het overdragen van eigendommen zoals een huis veel goedkoper en makkelijker kan worden afgehandeld in de toekomst.  

Slimme contracten 

De blockchain kan het opstellen van contracten en de naleving hiervan gemakkelijker  maken. Bij de meeste contracten is er van beide partijen sprake van verplichtingen. Door middel van een slim contract in de blockchain, kan er worden gecontroleerd of beide partijen hun verplichtingen zijn nagekomen. Als dit niet het geval blijkt te zijn, kunnen er automatische maatregelen worden getroffen door gebruik te maken van de blockchain technologie.  

Stemmen 

Na verkiezingen is er vaak discussie of het allemaal wel eerlijk is verlopen. De burger kan nooit met zekerheid zeggen dat alles eerlijk is gegaan omdat er geen mogelijkheid is tot inzage van de stemmen. In 2018 is er voor het eerst gestemd in Virginia op basis van blockchain technologie. Dit heeft geresulteerd op eliminatie van fraude en heeft gezorgd voor een hogere opkomst bij het stemmen.  

 Je leest dit artikel waarschijnlijk omdat je geintreseerd bent in het handelen van crypto. Het beheersen van de technische analsye is hierbij van groot belang. Bereid jezelf goed voor en leer alles wat je moet weten over de technische analsye?

 

Inhoudsopgave

Stop met sparen start 
met beleggen

Gratis Beginners Cursus
t.w.v. € 99,-
Beginnen met beleggen

Bekijk ook onze andere blogs!

Beginnen met beleggen

Gratis cursus beginnen
met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis cursus nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!

Cookies

Het Beleggingsinstituut gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google om socialmedia-integratie op onze websites mogelijk te maken. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.

Cookie melding website