De benchmark wat is dat? Of een beleggingsfonds goed of slecht heeft gepresteerd, valt niet uit alleen het rendement af te lezen. Een winst van 5% voor een wereldwijd aandelen fonds klinkt bijvoorbeeld niet als een geweldige prestatie. Om een rendement van een beleggingsfonds te beoordelen, dient het gebaseerd te zijn op een relatieve vergelijking met de index, oftewel een benchmark. Een benchmark is een ‘referentiekader’. Benchmarking is dus een manier om prestaties van bijvoorbeeld apparaten of organisaties met elkaar te kunnen vergelijken.
Als benchmark wordt in veel gevallen een (bekende) aandelenindex gehanteerd, bijvoorbeeld de MSCI World of de Standard & Poor’s 500 Index.

Benchmark

De resultaten van een beleggingsfonds worden dus vergeleken met de benchmark. Als de benchmark een rendement heeft gehaald van 4% en het beleggingsfonds een rendement van 5,5%, heeft deze een ‘outperformance’ behaald en zijn werk dus goed gedaan. Stel dat dit beleggingsfonds 2% rendement had gehaald, is er sprake van een underperformance, omdat hier een negatief relatief resultaat is.