Wat is de Securities and Exchange Commission (SEC)?

De Securities and Exchange Commission is een onafhankelijke regelgevende instantie in Amerika. Deze instantie is verantwoordelijk voor het beschermen van beleggers, het faciliteren van kapitaalvorming en het handhaven van een eerlijke ordelijke werking van effectenmarkten. De SEC is in 1934 opgericht door het congres, en was hiermee de eerste federale regulator van de effectenmarkten. De SEC bevordert een aantal dingen. Zoals volledige openbaarmaking, bescherming van beleggers tegen frauduleuze praktijken en manipulatie in de markt. Ook houden ze toezicht op bedrijfsovernames in de Verenigde Staten.

Doorgaans moeten emissies van effecten die worden aangeboden in de handel tussen staten, op internet of via de post, eerst worden geregistreerd bij de SEC voordat ze aan beleggers verkocht kunnen worden. Financiële dienstverleners moeten zich bij de SEC registreren om zaken te kunnen doen. Denk hierbij aan dienstverleners als brokers, adviesbureaus, en vermogensbeheerders. En zelfs de vertegenwoordigers van de vermogensbeheerders moeten zich registreren.

Securities and Exchange Commission

 

Hoe de Securities and Exchange Commission werkt

De primaire functie van de SEC is het houden van toezicht op organisaties en individuen in verschillende markten en organisaties. Denk aan effectenmarkten, effectenbeurzen, beursvennootschappen, brokers, beleggingsadviseurs en beleggingsfondsen. De SEC bevordert de openbaarmaking en het delen van marktgerelateerde informatie, eerlijke handel en bescherming tegen fraude, door middel van vastgestelde regels en voorschriften voor effecten. Wat ze op deze manier doen is het bieden van toegang tot registratieverklaringen, periodieke financiële rapporteren, effecten formulieren via de elektronische gegevensverzameling, analyse en een database, aan beleggers. Ook wel bekend als ‘EDGAR’.

In 1934 is de SEC opgericht, om na de beurskrach in 1929 het vertrouwen van de beleggers te herstellen. Vijf leiders leiden de SEC. Deze zijn allen benoemd door de president, waarvan er één is benoemd tot voorzitter. In eerste instantie is de ambtstermijn van elke commissaris vijf jaar. Maar, ze kunnen nog 18 maanden langer in dienst blijven als er nog geen vervanger is gevonden. De huidige voorzitter van de SEC is Gary Gensler. Hij trad in deze positie op 17 april 2021. Om partijdigheid tegen te gaan eist de wet dat niet meer dan drie van de vijf commissarissen van dezelfde politieke partij afkomstig zijn.

De SEC bestaat uit 5 divisies en heeft 24 kantoren. De doelen van deze divisies zijn het uitvaardigen van nieuwe regels, het bieden van toezicht op effecteninstellingen, het interpreteren en handhaven van de effectenwetgeving en het coördineren van regelgeving tussen verschillende overheidsniveaus. Dit zijn de vijf divisies en hun rollen:

  • Afdeling Corporate Finance: Deze afdeling zorgt ervoor dat beleggers materiële informatie krijgen (relevante informatie voor financiële vooruitzichten of aandelenkoersen van een bedrijf), zodat ze weloverwogen investeringsbeslissingen kunnen nemen.
  • Afdeling Handhaving: Ze zijn verantwoordelijk voor de SEC-regelgeving. Ze handhaven dit door zaken te onderzoeken en civiele en administratieve procedures te vervolgen.
  • Afdeling beleggingsbeheer: Ze regelen variabele verzekeringsproducten, beleggingsmaatschappijen en federaal geregistreerde beleggingsadviseurs.
  • Afdeling economische en risicoanalyse: Deze afdeling integreert economie en data-analyse in de kernmissies van de SEC.
  • Verdeling van handel en markten: Deze afdeling stelt eerst normen vast om deze vervolgens te handhaven. Dit zorgt voor eerlijke, ordelijke en efficiënte markten.

De SEC mag alleen maar civiele procedures aanhangig maken. Ofwel voor de federale rechtbank of voor een administratief rechter. Strafzaken vallen niet binnen werkzaamheden van de SEC. Deze strafzaken vallen onder de jurisdictie van wettelijke handhavingsinstanties binnen het ministerie van justitie. Echter, werkt de SEC wel vaak samen met zulk soort instanties om bewijs te kunnen leveren en te helpen bij gerechtelijke procedures.

In zulk soort civiele rechtszaken streeft de SEC naar twee hoofdsancties:

  • Injunctions (verbodsbepalingen): ‘Injunctions’ zijn bevelen die een verbod leggen op toekomstige overtredingen. Personen of bedrijven die dergelijke verboden negeren of overtreden staan een boete of een gevangenisstraf te wachten.
  • Civiele geldboetes en de teruggave van illegale winsten: Er komen bepaalde gevallen voor waarbij de SEC een gerechtelijk bevel kan vragen dat één of meerdere personen schorst om als directeur of bedrijfsfunctionaris op te treden. Wat de SEC ook kan doen is verschillende administratieve procedures aanspannen. Deze procedures worden gehoord door interne functionarissen en de commissie. Procedures die veel voorkomen zijn dwangbevelen, intrekking of schorsing van de registratie en het opleggen van verbodsbepalingen of schorsingen van tewerkstelling.

De SEC is ook degene die als eerst dient op acties die nagestreefd worden door zelfregulerende acties van de effectenindustrie. Dit zijn organisaties zoals FINRA of de New York Stock Exchange. Van alle kantoren die de SEC heeft is er eentje die zich onderscheidt als een van de krachtigste middelen voor de handhaving van de effectenwet. In het klokkenluidersprogramma van de SEC worden personen beloont voor het delen van originele informatie die leidt tot succesvolle wettelijke handhavingsacties waarvan de geldboetes hoger zijn dan $1.000.000. Individuen kunnen bij zulk soort sancties 10-30% van de totale opbrengst ontvangen.

 

Geschiedenis

In 1929 is de Amerikaanse aandelenmarkt flink ingestort. Toen dit gebeurde werden de uitgegeven effecten door talloze bedrijven waardeloos. Omdat er veel waren die eerder valse of misleidende informatie hadden verschaft, is het vertrouwen van het publiek in de integriteit van de effectenmarkt helemaal ingestort. Om dit vertrouwen weer te herstellen, heeft het Congres de ‘Securities Act’ van 1933 en de ‘Securities Exchange Act’ van 1934 aangenomen. Deze hebben geleid tot het tot stand komen van de SEC. De belangrijkste taken voor de SEC waren ervoor zorgen dat bedrijven onder andere waarheidsgetrouwe verklaringen aflegden over hun bedrijf en dat brokers, dealers en beurzen de investeerders en beleggers op een eerlijke manier behandelden.

Tegenwoordig voert de SEC een heleboel civiele handhavingsacties tegen zowel bedrijven als individuen die elk jaar de effectenwetten en regelgeving overtreden. De SEC is betrokken bij elk belangrijk geval van financieel wangedrag, of dit nu rechtstreeks is of in samenwerking met het ministerie van justitie. Doorgaans zijn er een aantal veel voorkomende strafbare feiten. Dit zijn boekhoudfraude, verspreiding van valse en misleidende informatie en handelen met voorkennis.

Na de grote recessie die in 2008 heeft plaats gevonden heeft de SEC een belangrijke rol gespeeld. De SEC heeft financiële instellingen vervolgd die de crisis veroorzaakten en heeft geholpen bij het terugbetalen van miljarden dollars aan investeerders.

Ondanks alle acties van de SEC hebben toch veel waarnemers het bedrijf bekritiseerd omdat ze volgens hen niet genoeg hadden gedaan om de senior managers en makelaars die betrokken waren bij de crisis, te helpen vervolgen, die bijna allemaal nooit schuldig zijn bevonden aan wangedrag. Tot op de dag van vandaag is er slechts één directeur van Wall Street achter de tralies gezet voor de gepleegde misdaden die in verband stonden met de crisis. De resterende groep nam genoegen met of een geldboete of aanvaardde administratieve straffen.

 

 

Inhoudsopgave

Stop met sparen start 
met beleggen

Gratis Beginners Cursus
t.w.v. € 99,-
Beginnen met beleggen

Bekijk ook onze andere blogs!

Beginnen met beleggen

Gratis cursus beginnen
met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis cursus nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!

Cookies

Het Beleggingsinstituut gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google om socialmedia-integratie op onze websites mogelijk te maken. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.

Cookie melding website