Kiyoh score
waarin kun je investeren

Waarin kun je beleggen?

Benieuw waar je in kunt beleggen? Er zijn tegenwoordig veel beleggingsproducten waarin je zou kunnen beleggen. Voordat we het gaan hebben over de verschillende beleggingsproducten waar je in zou kunnen beleggen, is het handig om eerst even duidelijk te maken wat beleggingsproducten precies zijn.

Wat zijn beleggingsproducten?

Een beleggingsproduct is een product dat aan beleggers wordt aangeboden op basis van een onderliggend effect of een groep effecten dat wordt gekocht met de verwachting een gunstig rendement te behalen. Beleggingsproducten zijn gebaseerd op een breed scala aan onderliggende effecten en omvatten een breed scala aan beleggingsdoelstellingen.

Beleggingsproducten begrijpen

‘Beleggingsproduct’ is een overkoepelende term voor alle aandelen, obligaties, opties, derivaten en andere financiële instrumenten waar mensen geld in steken, in de hoop winst te maken. Er zijn veel verschillende soorten beleggingsproducten beschikbaar voor individuele en institutionele beleggers (een bedrijf of organisatie die namens anderen geld belegt), maar het fundamentele winstmotief zit achter ze allemaal. In de beleggingswereld bestaat een breed scala aan verschillende beleggingsproducten om beleggers te helpen bij het behalen van zowel korte- als lange termijn beleggingsdoelstellingen. De voornaamste reden voor het investeren in beleggingsproducten is vanwege hun vermogensgroeipotentieel en inkomens betalende uitkeringen.

Sommige beleggingsproducten worden voornamelijk door een belegger gekocht vanwege hun potentieel om in de loop van de tijd in waarde te stijgen, terwijl andere beleggingsproducten een extra inkomens betalende functie hebben. Beleggingen met een vaste rente, zoals obligaties en obligatiefondsen bieden beleggers de mogelijkheid om activa te kopen die in waarde kunnen stijgen en tegelijkertijd vaste rentebetalingen of kapitaalsuitkeringen uit te betalen. Andere inkomens betalende beleggingsproducten zijn bijvoorbeeld vastgoed beleggingstrusts, dividend betalende aandelen en master limited partnerships.

waarin kun je investeren

Voorbeelden van beleggingsproducten

In de beleggingswereld kunnen beleggingsproducten op verschillende manieren worden gestructureerd. Zo hebben beleggers een breed scala aan verschillende opties naast het kopen van een beleggingsproduct dat is gericht op de beweging van een enkel effect. Gestructureerde beleggingsproducten kunnen onder meer onderlinge fondsen, op de beurs verhandelde fondsen, geldmarktfondsen, lijfrentes en meer zijn. Wereldwijd zijn beleggingsproducten sterk gereguleerd, wat aanzienlijke documentatie vereist om beleggers een gedetailleerd inzicht te geven in de beleggingsproducten waarin ze kunnen beleggen. In de beleggingswereld zijn veel beleggingsproducten waar je in zou kunnen beleggen. Hieronder een paar basisvoorbeelden om een idee te krijgen van wat verschillende beleggingsproducten.

Aandelen

Een aandeel is letterlijk een aandeel binnen een bedrijf. Het is een bewijs van mede-eigendom. Met een aandeel heeft de bezitter ervan zeggenschap binnen een bedrijf. Alle aandeelhouders binnen een bedrijf kunnen op financieel gebied worden gezien als eigenaren van een bedrijf. Bedrijven geven aandelen uit als onderdeel van een kapitaalverhogingsregime dat de activiteiten van het bedrijf financiert. Aandelenbeleggingen hebben verschillende groeivooruitzichten en worden doorgaans geanalyseerd op basis van kenmerken, zoals de toekomstige geschatte winsten en koers-winstverhoudingen. Aandelen kunnen in verschillende categorieën worden ingedeeld en kunnen ook dividenden bieden die een inkomstenuitbetalingscomponent aan de belegging toevoegen.

Obligaties

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die meestal door de overheid, maar ook door ondernemingen is aangegaan. Als een instelling, onderneming of de staat geld nodig heeft dan kan het door het uitgeven van een obligatielening aan een financiering komen. Degene die de obligatie koopt vangt in ruil daarvoor een couponrente, oftewel een rentevergoeding en krijgt de volledige terugbetaling van de hoofdsom. Obligaties zijn een van de meest bekende vastrentende beleggingsproducten. Beleggers kunnen ook beleggen in obligatiefondsen die een portefeuille van obligaties bevatten die voor verschillende doeleinden door een portefeuillebeheerder worden beheerd. Obligaties en obligatiefondsen worden doorgaans geclassificeerd op basis van een kredietrating die inzicht biedt in hun kapitaalstructuur en het vermogen om tijdig te betalen.

Derivaten

Derivaten zijn beleggingsproducten die worden aangeboden op basis van de beweging van een bepaalde onderliggende waarde. Put- of call-opties op aandelen en futures op basis van de beweging van grondstofprijzen zijn enkele van de toonaangevende derivaten beleggingsproducten op de markt. Derivaten worden ook wel ‘afgeleide producten’ genoemd. Derivaten vertegenwoordigen geen directe contante waarde, maar ze ontlenen hun waarde aan de waarde van een ander product zoals die van obligaties en aandelen. Een aandeel is dus geen derivaat, maar een optie op een aandeel bijvoorbeeld wel. Derivaten zijn complexe beleggingsproducten, dus een bepaald niveau van marktkennis en ervaring is vereist.

Kennispartners

Beginnen met beleggen

Gratis training beginnen met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis training nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!