Bekijk al onze reviews op Trustpilot

Hefboomwerking

Hefboomwerking. Wat is het, en hoe kunt u er gebruik van maken?

Wat is hefboomwerking?

Hefboomwerking maakt gebruik van de resultaten van het gebruik van vreemd vermogen als financieringsbron bij het investeren om de activabasis van de onderneming uit te breiden en rendement op risicokapitaal te genereren. Het is een investeringsstrategie waarbij geleend geld wordt gebruikt, vooral het gebruik van verschillende financiële instrumenten of geleend kapitaal, om het potentiële rendement van een investering te verhogen. Hefboomwerking kan ook verwijzen naar het bedrag aan schulden dat een bedrijf gebruikt om activa te financieren. Wanneer men naar een bedrijf, onroerend goed of investering verwijst als ‘met een hoge hefboomwerking’, betekent dit dat het item meer schulden heeft dan eigen vermogen.

Hefboomwerking Wat is het, en hoe gebruik je het_

Hefboomwerking begrijpen

Hefboomwerking is het gebruik van schulden (vreemd vermogen) om een ​​investering of project te ondernemen. Het resultaat is een vermenigvuldiging van de potentiële opbrengsten van een project. Tegelijkertijd zal het ook het potentiële neerwaartse risico vermenigvuldigen als de investering niet lukt. Het concept van hefboomwerking wordt gebruikt door zowel investeerders als bedrijven.

Beleggers gebruiken het om het rendement dat op een investering kan worden behaald, aanzienlijk te verhogen. Ze benutten hun investeringen door verschillende instrumenten te gebruiken, waaronder opties, futures en margerekeningen. Bedrijven kunnen hefboomwerking gebruiken om hun activa te financieren.

Met andere woorden, in plaats van aandelen uit te geven om kapitaal aan te trekken, kunnen bedrijven schuldfinanciering gebruiken om in bedrijfsactiviteiten te investeren in een poging de aandeelhouderswaarde te vergroten. Beleggers die het niet prettig vinden om hier rechtstreeks gebruik te maken, hebben op verschillende manieren indirect toegang tot hefboomwerking. Ze kunnen investeren in bedrijven die in het kader van hun normale bedrijfsvoering gebruik maken van hefboomwerking om hun activiteiten te financieren of uit te breiden – zonder hun uitgaven te verhogen.

Het verschil tussen hefboomwerking en marge

Hoewel met elkaar verbonden – aangezien beide betrekking hebben op leningen – zijn hefboomwerking en marge  (margin) niet hetzelfde. Hefboomwerking verwijst naar het aangaan van schulden, terwijl marge schuld of geleend geld is dat een bedrijf gebruikt om in andere financiële instrumenten te investeren. Met een margerekening kunt u geld lenen van een makelaar voor een vaste rente om effecten, derivaten zoals; opties of futures-contracten te kopen in afwachting van het ontvangen van aanzienlijk hoge rendementen.

Voorbeeld

Een bedrijf dat is opgericht met een investering van €5 miljoen van investeerders en het eigen vermogen in het bedrijf is €5 miljoen; dit is het geld waarmee het bedrijf kan werken. Als het bedrijf schuldfinanciering gebruikt door €20 miljoen te lenen, heeft het nu €25 miljoen om te investeren in bedrijfsactiviteiten en meer kansen om de waarde voor aandeelhouders te vergroten. Een autofabrikant zou bijvoorbeeld geld kunnen lenen om een ​​nieuwe fabriek te bouwen. De nieuwe fabriek zou de autofabrikant in staat stellen het aantal auto’s dat hij produceert te vergroten en de winst te vergroten.

Beleggen met een hefboomwerking kan middels turbo aandelen. Turbo aandelen geven uw investering letterlijk een turbo. Dit betekent dus dat uw rendement exponentieel kan toenemen, waar middels turbo aandelen uw verlies ook exponentieel kan toenemen. Gebruik bij het beleggen in turbo aandelen dan altijd beleggingsproducten die uw risico beperken. Dit is niet eenvoudig. Om meer te leren over turbo’s is het kijken van onderstaande video een goed begin. Om succesvol te beleggen in turbo aandelen waarbij het risico goed afgedekt wordt is in bijna alle gevallen training benodigd, anders is er een veel grotere kans dat u zich in de schulden werkt.

Financiële hefboom formule

Door balansanalyse kunnen investeerders de schulden en het eigen vermogen in de boeken van verschillende bedrijven bestuderen en kunnen ze investeren in bedrijven die voor hun bedrijf een hefboomwerking uitoefenen. Statistieken zoals rendement op eigen vermogen, schuld op eigen vermogen en rendement op aangewend kapitaal helpen beleggers bepalen hoe bedrijven kapitaal inzetten en hoeveel van dat kapitaal bedrijven hebben geleend. Om deze statistieken goed te kunnen evalueren, is het belangrijk om in gedachten te houden dat hefboomwerking in verschillende varianten bestaat, waaronder operationele, financiële en gecombineerde hefboomwerking.

Fundamentele analyse gebruikt de mate van operationele hefboomwerking. Men kan de mate van operationele hefboom berekenen door de procentuele verandering van de winst per aandeel van een bedrijf te delen door de procentuele verandering in de winst vóór rente en belastingen over een periode. Evenzo zou men de mate van operationele hefboomwerking kunnen berekenen door de EBIT (Earnings before interest) van een bedrijf te delen door de EBIT minus de rentelasten. Een hogere mate van operationele hefboomwerking laat een hogere volatiliteit zien in de winst per aandeel van een bedrijf.

DuPont-analyse gebruikt de “equity multiplier” om de financiële hefboomwerking te meten. Men kan de vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen berekenen door het totale vermogen van een bedrijf te delen door het totale eigen vermogen. Eenmaal berekend, vermenigvuldigt men de financiële hefboomwerking met de totale omzet van activa en de winstmarge om het rendement op eigen vermogen te produceren.

Als een beursgenoteerd bedrijf bijvoorbeeld een balanstotaal heeft van €500 miljoen en een eigen vermogen van €250 miljoen, dan is de vermenigvuldigingsfactor 2,0 (€500 miljoen/€250 miljoen). Dit toont aan dat de onderneming de helft van haar totale activa met eigen vermogen heeft gefinancierd. Daarom suggereren grotere vermenigvuldigers van aandelen meer financiële hefboomwerking.

Hefboomwerking

De nadelen

Leverage is een veelzijdige, complexe tool. De theorie klinkt geweldig, en in werkelijkheid kan het gebruik ervan winstgevend zijn, maar het omgekeerde is ook waar. Het vergroot zowel winsten als verliezen. Als een investeerder hefboomwerking gebruikt om een ​​investering te doen en de investering beweegt zich tegen de investeerder, is hun verlies veel groter dan het zou zijn geweest als ze de investering niet hadden gebruikt. Om deze reden is het een van de spelen die door nieuwe investeerders het best vermeden kunnen worden totdat ze meer ervaring opdoen.

In de zakenwereld kan een bedrijf het gebruiken om aandeelhoudersvermogen te genereren, maar als dat niet lukt, vernietigen de rentelasten en het kredietrisico van wanbetaling de aandeelhouderswaarde. Neem geen onnodige risico’s met geld dat u nodig heeft, beleggen met veel geld vereist een bepaald niveau van kennis en skill wat wordt verkregen middels kwalitatief goede scholing. Dit is cruciaal om winstgevend te zijn.

Inhoudsopgave

Stop met sparen start 
met beleggen

Stop met sparen start met beleggen - Tom Brouwers
Gratis Beginners Cursus
t.w.v. € 99,-
Beginnen met beleggen

Bekijk ook onze andere blogs!

Beginnen met beleggen

Gratis cursus beginnen
met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis cursus nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!

Cookies

Het Beleggingsinstituut gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google om socialmedia-integratie op onze websites mogelijk te maken. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.

Cookie melding website