Bekijk al onze reviews op Trustpilot

Equity

Wat is equity?

De vertaling van equity is het eigen vermogen. Het eigen vermogen is de som geld dat als eigendom van de eigenaar van het bedrijf kan worden beschouwd. Dit bedrag wordt gewaardeerd op basis van alle bezittingen van een bedrijf minus de schulden van een bedrijf.

Equity = totaal vermogen – vreemd vermogen

Het eigen vermogen is op de balans is te vinden aan de creditzijde. De creditzijde is de rechterkant van de balans. Aan de creditzijde van de balans staat vermeld hoe de bezittingen van een bedrijf zijn bekostigd.  Aan de linkerkant van de balans staat de activa, dit zijn alle bezittingen van een bedrijf. Deze bezittingen zijn ooit betaald door het bedrijf met kapitaal. Dit kapitaal kan afkomstig zijn uit het eigen vermogen of het vreemde vermogen. Het verschil tussen de equity en het vreemde vermogen is dat het vreemde vermogen geleend geld is. Dit geld zal uiteindelijk moeten worden terug betaald.

Voorbeeld: een bedrijf is 1 miljoen euro waard. Het kantoorpand waarin het bedrijf gevestigd zit is 400.000 euro. Om dit kantoorpand te kunnen kopen is een hypothecaire lening afgesloten van 300.000 euro. Het eigen vermogen bedraagt 700.000 euro.

equity

Waar bestaat het eigen vermogen uit?

De equity van een bedrijf bestaat voornamelijk uit de eigen inleg van de eigenaren en de behaalde nettowinst. Bij de inleg van geld door een eigenaar wordt er al snel gedacht aan een ondernemer die gespaard heeft om zijn eigen bedrijf te kunnen starten. Het spaargeld van de ondernemer dient hier als eigen vermogen van het bedrijf.

Als een bedrijf beursgenoteerd is, kan ervoor worden gekozen om aandelen op de beurs te brengen. Om op deze manier de equity uit te breiden moet er een aandelenemissie plaatsvinden. Een aandelenemissie is het op de markt brengen van aandelen door het bedrijf zelf. Investeerders kopen hier gedeeltes van het bedrijf op en verwachten hier een winstuitkering of groei van het bedrijf voor terug.

Deze winstuitkering wordt dividend genoemd en behoort tot de cost of equity. De groei van het bedrijf betekent dat een aandeel van de investeerder meer waard wordt. Deze aandelen kunnen vervolgens met winst worden door verkocht. Het kapitaal dat wordt opgehaald door deze aandelenemissie behoort tot de shareholders’ equity. Als het bedrijf niet beursgenoteerd staat kan er gebruik worden gemaakt van private equity. Private equity is het investeren in bedrijven die niet beursgenoteerd staan. Op deze manier kunnen particuliere bedrijven ook kapitaal ophalen zonder een lening af te hoeven sluiten.

Als een bedrijf winst maakt, staat het bedrijf voor een keuze namelijk; wat gaan we doen met dit geld? Het bedrijf kan ervoor kiezen om de winst op een rekening te bewaren of om het geld te investeren. Het opzij zetten van de winst kan verstandig zijn om tijden met tegenvallers te overleven. Het reserveren van de winst wordt ook wel het inhouden van winsten genoemd.  De winst kan ook gebruikt worden voor de aanschaf van nieuwe machines, in het laatste geval investeert het bedrijf het geld. In beide gevallen wordt het geld opgenomen in de equity.

Het is belangrijk dat je begrijpt dat als een bedrijf winst maakt, deze winst toebehoord tot de equity van hetbedrijf. Of het geld nu geïnvesteerd wordt of apart wordt gezet, in beide gevallen neemt de equity van het bedrijf toe. Het geld is eigendom van het bedrijf. Alles wat met dit geld gekocht wordt is ook eigendom van het bedrijf. De keuze waar de winst aan wordt besteed, beïnvloedt de equity van een bedrijf wel. Sommige investeringen verliezen snel hun waarde en sommige leveren snel waarde op. Deze investeringen kunnen de equity laten dalen of stijgen.

De winst kan ook worden uitgegeven aan het betalen van kostenposten. Als een kostenpost betaald wordt is dit geld weg en behoord het niet meer tot de equity van het bedrijf.

Belang van equity

Het bezit van voldoende equity is van groot belang voor de continuïteit van een bedrijf. In de aankomende alinea’s wordt uiteengezet waarom het bezitten van voldoende equity belangrijk is.

Een bedrijf laat haar equity groeien door middel van winsten te realiseren of nieuwe aandelen uit te geven. Met deze equity kan het bedrijf weer investeringen doen waardoor het bedrijf nog verder kan door groeien. Een investering wordt gedaan omdat de investeerder ervan overtuigd is, dat deze investering meer geld op gaat leveren dat dat de investering kost. Deze verwachting hoeft niet altijd uit te komen.

Een bedrijf dat investeert met kapitaal dat afkomstig is uit de equity, en hier vervolgens geen goed resultaat mee weet te behalen hoeft nog niet direct in de problemen te zitten. Het geld dat is gebruikt voor deze investering is eigendom van het bedrijf zelf. Het slechte nieuws is dat het bedrijf het geïnvesteerde bedrag niet of niet volledig terug krijgt. Als er nog genoeg liquide middelen beschikbaar zijn om de verplichtingen te kunnen betalen kan een bedrijf gewoon doorgaan met ondernemen.

Wanneer komen bedrijven dan wel in de problemen? Als bedrijven goede of slechte investeringen doen met kapitaal afkomstig uit het eigen vermogen, is er niks aan de hand. Zolang er maar genoeg liquide middelen overblijven om het bedrijf draaiende te houden. Wat bijna elk bedrijf doet, is het aantrekken van vermogen dat niet toebehoord tot de equity. Er wordt geld ontvangen van een derde partij. Deze partij wilt dit geld ooit terug. Deze partij leent dit geld uit tegen een vergoeding genaamd rente. Vaak is deze derde partij een bank die geld verstrekt.

Bedrijven lenen geld omdat ze ervan overtuigd zijn dat dit geld succesvol geïnvesteerd gaat worden. Deze investering moet meer geld opleveren dan het geleende bedrag. Helaas is dit in de praktijk niet altijd het geval. Bedrijven kunnen geld verliezen met het doen van investeringen. Bedrijven gaan failliet als ze het geleende geld niet terug kunnen betalen.

Voorbeeld: Een horeca onderneming leent 10.000 euro bij de bank voor de aanschaf van een nieuwe ijskoffie machine. De klanten van deze horeca onderneming hebben geen behoefte aan ijskoffie dus levert deze automaat niet de 10.000 euro op. Op deze investering wordt geen winst gemaakt, sterker nog… verlies. Hoe moet het bedrijf nu de schulden terug betalen aan de bank?

Als een bedrijf met geleend geld wilt gaan investeren moet er gekeken worden naar de risico’s. Succesvolle bedrijven zorgen ervoor dat er genoeg equity aanwezig is om de mislukte investeringen met geleend geld op te kunnen vangen.

Investeerders

De equity van een bedrijf is van groot belang om inzicht te krijgen in de financiële situatie waarin een bedrijf zich verkeerd. Veel analisten en investeerders zijn geïnteresseerd in equity van een bedrijf. Maar waarom is dit zo interessant?

Als investeerder wil je zo veel mogelijk winst maken met jou geïnvesteerde geld. Als er veel winstpotentieel zit in een investering is dit interessant. Wat investeerders ook willen weten is hoe groot de kans is dat deze investering niet succesvol gaat uitpakken.

Risico

‘Een bedrijf dat veel equity bezit zal wel niet snel failliet gaan’. Dit is een juiste stelling, maar met de hoeveelheid equity dat een bedrijf bezit kan de investeerder nog niet veel. De investeerder wilt ook inzicht in hoeveel vreemd vermogen het bedrijf aanhoudt. Als een bedrijf veel meer schulden heeft dan equity, kan het uiteindelijk zo zijn dat het bedrijf haar schulden niet kan afbetalen. Dit zou betekenen dat een bedrijf failliet gaat.

Een investeerder wil op de balans van een bedrijf het liefst zoveel mogelijk equity zien staan en zo min mogelijk vreemd vermogen. De verhouding tussen equity en vreemd vermogen wordt de ‘debt to equity’ ratio genoemd. Door veel investeerders wordt deze ratio gehanteerd om in kaart te brengen hoe risicovol een investering is. De debt to equity ratio kan worden berekend door de schulden van een bedrijf te delen door het equity.

Debt to equity ratio = totale schulden / equity

Rendement

Een investeerder wil van zijn tien euro liever duizend euro maken dan honderd euro. De winst die wordt gerealiseerd met een bepaald geïnvesteerd bedrag, wordt return on equity genoemd. Deze return on equity kan berekend worden door de winst te delen door de equity. De uitkomst van deze formule heeft niet direct een goede of een slechte waarde als uitkomst. De return on equity kan sterk verschillen per branche en soort bedrijf. Het geeft een indicatie hoe effectief het bedrijf haar kapitaal gebruikt om een winst te realiseren. Voor investeerders is een hoge return on equity aantrekkelijk.

Winst / equity = return on equity

Jouw equity een boost geven

Nu weet je hoe belangrijk het is voor bedrijven om voldoende equity te bezitten. Ook als persoon is het belangrijk om aan je betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Het op de juiste manier investeren van de equity kan hieraan bijdragen.

insta

Bekijk ons Instagram account

Wil je meer weten over hoe je jou eigen vermogen kunt uitbreiden? Kijk dan of leren beleggen iets voor je is!

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave

Stop met sparen start 
met beleggen

Stop met sparen start met beleggen - Tom Brouwers
Gratis Beginners Cursus
t.w.v. € 99,-
Beginnen met beleggen

Bekijk ook onze andere blogs!

Beginnen met beleggen

Gratis cursus beginnen
met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis cursus nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!

Cookies

Het Beleggingsinstituut gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google om socialmedia-integratie op onze websites mogelijk te maken. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.

Cookie melding website