Dividend is een uitkering van de winst, of een deel daarvan, aan de houder van een aandeel. De hoogte van deze winstuitkering staat vaak in verhouding met de hoogte van de behaalde winst. Een bedrijf kan deze winst op verschillende manieren uitkeren: via cashdividend, stockdividend of keuzedividend.

In het kort

Via de onderstaande inhoudsopgave kunt u door het artikel navigeren;

Wanneer krijg je dividend uitgekeerd?

Beleggen kan in verschillende producten, maar in de basis komt het op hetzelfde neer: je koopt een bepaald product voor een bepaalde prijs. De hoogte van die prijs hangt af van de actuele beurskoers. Die koers wordt bepaald door de vraag naar en het aanbod naar het beleggingsproduct. De waarde van het beleggingsproduct zal op den duur veranderen. Hoe sterk de waarde van het product verandert, is afhankelijk van het soort product en andere omstandigheden. Obligaties zijn bijvoorbeeld beleggingsproducties die doorgaans weinig in waarde veranderen, omdat deze worden uitgegeven door overheden. Aandelen in bedrijven veranderen vaak meer, omdat deze afhankelijk zijn van de resultaten van het bedrijf.

Uiteindelijk wil je het gekochte beleggingsproduct weer verkopen. Doe je dit op een moment dat de prijs hoger is dan toen je het product kocht? Dan maak je winst. In de tussentijd zijn er meerdere manieren om winst te maken met beleggen. Zo kan het zijn dat je bij handel in aandelen dividend ontvangt.

Interim-dividend

Beleggen kan voor beginners ingewikkeld zijn. Er zijn namelijk heel veel verschillende manieren om te beleggen. Dit kan nogal overweldigend zijn voor beginners. Daarom is het verstandig om je altijd eerst goed in te lezen en daarna te oefenen. Bepaal waarin je wilt beleggen en of je dat op de korte of lange termijn wil doen. Veel beginners weten niet waarin ze beleggen en lopen daardoor het risico hun inleg kwijt te raken. Oefenen met nep geld is ook een goed begin. Je loopt geen enkel risico, maar leert wel hoe het werkt.

Smaak te pakken

Als je de smaak te pakken hebt, kun je met een deel van je vermogen gaan beleggen. Kies de juiste broker voordat je gaat beleggen. Niet elke broker is geschikt voor elk soort belegger. Een beginner wil graag een overzichtelijk programma en iemand die op korte termijn belegt, wil niet teveel betalen voor het kopen en verkopen van aandelen. Er zijn heel veel verschillende brokers, doe goede research en vergelijk deze met elkaar voor je een keuze maakt.

Als je dan echt gaat beleggen, is het belangrijk je emoties uit te schakelen. Veel beginners beleggen met hun gevoel, terwijl beleggen een activiteit is waarbij je je emoties moet uitschakelen. Je moet niet van slag raken als en aandeel even niet doet wat je ervan verwacht had. Wees bereid een verlies te nemen en een aandeel met verlies ook weg te doen als dat nodig is. Er is geen enkele belegger die alleen maar succes boekt.

Cash- en stockdividend

Als studenten is beleggen misschien niet het eerste waar je aan denkt. Toch kan het een leuke manier zijn om wat bij te verdienen. Er zijn wel drie zaken die belangrijk zijn om in de gaten te houden als je, als student, gaat beleggen. Ten eerste: ga alleen beleggen met geld dat je kunt missen en dus niet met geleend geld. Ten tweede: verdiep je eerst in het onderwerp, zodat je weet waar je mee bezig bent. En tot slot: begin met oefenen voordat je met echt geld aan de slag gaat. Diverse (online) brokers bieden tegenwoordig de mogelijkheid om eerst te oefenen met virtueel geld. Zo kan je eerst leren hoe beleggen werkt, voordat je met echt geld aan de slag gaat.

Voor een hoop studenten is het noodzakelijk om geld te lenen bij DUO om de studietijd door te komen. Veel studenten lenen extra geld bij in verband met de lage rente die over het geleende geld betaald moet worden. Deze rente is lager dan de gemiddelde spaarrente. Veel studenten lenen extra om iets achter de hand te hebben. Er zijn ook studenten die het geld overboeken naar een beleggingsrekening. Dat is best risicovol. Het is namelijk beter om te beleggen met geld dat je kan missen.

Over inkomsten die genereert met beleggen moet je belasting betalen. Het is handig de exacte regels te raadplegen op de website van de Belastingdienst.

Dividendbelasting

Het is ook mogelijk om je geld te beleggen in gebouwen zoals, bijvoorbeeld, een kantoor, woonhuis of winkelpand. De huurinkomsten vormen dan een belangrijke bron van inkomsten voor een vastgoedbelegger. De huren stijgen vaak mee met de inflatie, maar zodra een huurder vertrekt, loopt de vastgoedbelegger risico dat de huurinkomsten afnemen. Als particulier zal je zelf niet zo snel (direct) investeren in commercieel vastgoed als winkels, een bedrijfsruimte of kantoor. Het prijskaartje dat daaraan hangt, is vaak te hoog. Vanwege de hoge bedragen om aan zo’n pand te komen, is het vaak ook lastig om je investering goed te spreiden. Wat wel tot de mogelijkheden behoort, is indirect investeren in commercieel vastgoed. Dat kan bijvoorbeeld via beursgenoteerde fondsen.

Wil je liever wel zelf de touwtjes in handen houden, dan kan het slim zijn om direct te investeren in niet-commercieel vastgoed, zoals woningen om te verhuren. Er zijn genoeg keuzes. Hierbij kan je denken aan studentenkamers, eengezins huurwoningen, appartementen, vakantiehuizen maar ook zorgwoningen of seniorenwoningen.

Investeren in vastgoed is een belegging voor op de langere termijn, zo’n vijftien tot twintig jaar. Na deze periode zullen de onderhoudskosten van je vastgoed ook hoger worden. Deze kosten gaan van je rendement af. Het is belangrijk om te beseffen dat bij beleggen in vastgoed, je geld voor een lange tijd vastzit. Je kan niet snel uitstappen. Een voordeel hiervan is dat je niet zo afhankelijk bent als de huizenprijzen in een bepaalde periode dalen. Als de huurder je maar keurig betaalt en de hypotheek wordt afgelost, is er niks aan de hand.

Hoogdividend- en groeidividendaandelen

Aandelen met een hoog dividend vormen een mooi inkomen voor de belegger. Deze aandelen zijn nog aantrekkelijker geworden door de aankomende afschaffing van de dividendbelasting. Het hoge dividend dat de belegger ontvangt, kan hij gebruiken om van te leven of om te investeren in nieuwe aandelen. Met deze tweede optie kan de belegger nog hogere dividendinkomsten genereren. Het nadeel van aandelen met een hoog dividend is dat er meestal weinig geld over is voor het bedrijf om te investeren in ontwikkeling en groei. Daardoor ontstaat de kans op mindere resultaten in de toekomst en daarmee ook een lagere dividenduitkering.

Groeidividendaandelen hebben een lagere dividenduitkering, maar houden vaak meer geld over om te investeren in het bedrijf. Dit kan ervoor zorgen dat de winst stijgt en de dividenduitkering in de toekomst zal toenemen. Een andere reden dat groeidividendaandelen meestal een lager dividend uitkeren, is dat de markt de groeipotentie van deze bedrijven heel erg waardeert, wat er ook voor zorgt dat de koers hoger ligt.

dividend

Dividendrendement

Om te bepalen of een bedrijf een goede dividenduitkering betaalt, kun je het dividendrendement berekenen. Dit geeft aan welk rendement een belegger haalt op zijn aandelen. Het dividendrendement wordt als volgt berekend: (dividend per aandeel / beurswaarde per aandeel) x 100%. Deze berekening geeft slechts een indicatie van het rendement. Zo is het rendement ook afhankelijk van de beurskoers van dat moment, wat per dag flink kan fluctueren.

Een hoog dividendrendement is vooral interessant bij aandelen die een relatief kleine fluctuatie hebben en waarvoor een forse stijging niet nodig is. Het dividend is dan een stabiel rendement op het aandeel. Een andere manier om te achterhalen of de dividenduitkering hoog is, is het berekenen van de pay-out ratio. Dit geeft aan hoe groot het deel is dat aan dividend wordt uitgekeerd ten opzichte van de nettowinst. Deze pay-out ratio bereken je als volgt: (dividend / nettowinst na belastingen) x 100%. Een hoge ratio heeft aan dat een groot deel van de nettowinst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Vaak geeft dit (indirect) aan dat het bedrijf financieel stabiel is en dus een flink deel van de winst kan uitkeren in de vorm van dividend.

Dividend berekenen

Het netto dividend per aandeel kan ook berekend worden. Bedrijf XYZ heeft een aandelenkapitaal van €2.000.000 en hiervan is €1.500.000 geplaatst.

Stel de winst na belasting van een bedrijf is €500.000 en de nominale waarde van een aandeel is €15. Dan moet daar eerste de dividendbelasting van 15% van worden afgetrokken. Het winstbedrag dat dan overblijft is €500.000 x 0,85 = €425.000. Het aantal geplaatste aandelen is €1.500.000/€15 = 100.000 aandelen. Netto dividenduitkering €425.000/100.000 aandelen = €4,25 netto dividend per aandeel.

Beste dividend aandelen

Een aandeel met het hoogste dividend hoeft niet per se het beste aandeel te zijn. Dividendaandelen met een groeiend dividend worden steeds meer gekocht. Deze aandelen geven een directe vergoeding en scheppen de verwachting dat de aandeelhouders in de toekomst meer dividend kunnen ontvangen.

Bedrijven die hard groeien, hebben vaker de neiging om meer in groei te investeren. Deze bedrijven keren vaak weinig tot geen dividend uit. Mede hierdoor komt het dat bedrijven die veel dividend uitkeren vaak uit een stabiele sector komen zoals banken, vastgoed-, olie- en telecombedrijven. Bedrijven in de technologische sector keren vaak weinig dividend uit, want deze investeren hun geld vaak in innovatie en groei.

De tien beste Nederlandse dividendaandelen in de AEX

Een lijst met tien bekende Nederlandse dividendaandelen. Met dividendpercentage van hoog naar laag.

ABN Amro

Op nummer 1 staat ABN Amro met een dividendpercentage van 6,1%ABN Amro heeft de hoogste dividend in de AEX met een dividendpercentage van 6,1%. Het doel van ABN Amro is om vijftig procent van de winst uit te keren. Het bedrijf heeft weinig ruimte voor groei omdat ze voornamelijk gericht zijn op de Nederlandse markt.

Unibail-Rodamco-Westfield

Op plek twee staat Unibail-Rodamco-Westfield met een dividendpercentage van 5,7%Vastgoedbedrijven zijn een goed voorbeeld van bedrijven die vaak een groot deel van de winst uitkeren in de vorm van dividend. Unibail-Rodamco-Westfield is het grootste, en enigste, vastgoedfonds in de AEX-index. Het bedrijf richt zich vooral op luxe winkelcentra. Dit staat wel onder enige druk door de opkomst van het online winkelen.

Royall Dutch Shell

Royal Dutch Shell staat met een dividendpercentage van 5,5% op de derde plek. Dit is een van de bekendste dividendaandelen op de Nederlandse aandelenbeurs. Het is tevens het bedrijf met de hoogste marktwaarde in de AEX. Shell heeft een duidelijke focus op zowel het belonen van de aandeelhouders als het groeien in aardgas. Daarnaast blijft er weinig ruimte over voor groei. Shell is sterk afhankelijk van de olieprijs, dit kan voor de winst zowel positief als negatief uitpakken.

KPN

KPN met een dividendpercentage van 5,3% neemt plek vier in. Het telecombedrijven zijn vaak goed bestand tegen recessies, maar de concurrentie stelt hun tarieven steeds naar beneden bij. Zeker bij mobiele telefonie krijgt de klant steeds meer voor minder. Dit zet (de cijfers) van KPN onder druk.

ING

ING met een dividendpercentage van 5,1% staat op plek 5. Het beleid is vergelijkbaar met dat van ABN Amro. ING keert “slechts” 51% van de winst uit, waardoor er meer ruimte is voor groei in leningen en ruimte voor investeringen in nieuwe technologieën. De winst zou sneller kunnen stijgen als de rente weer toeneemt en speciale bankenbelastingen af zouden nemen. ING heeft potentie en mogelijkheden om te groeien buiten de Benelux. Wel goed om te onthouden is dat ING een bank is en tijdens de vorige crisis werd de bankensector hard getroffen. Bij een volgende crisis kunnen banken weer hard getroffen worden.

Randstad

Randstad staat met een dividendpercentage van 3,8% op plek 6. Het uitzendbureau is wereldwijd actief. Deze sector doet het beter in een krapper wordende arbeidsmarkt. Momenteel gaat het goed in deze markt en trekt de arbeidsmarkt op veel plekken aan. Daarnaast heeft het bedrijf een sterke balans en zorgt voor voldoende vrije kasstroom om én te investeren in groei én dividend uit te keren.

Unilever

Unilever staat met een dividendpercentage van 3,1% op plek 7. Het bedrijf is een typisch groeidividendaandeel. Het bedrijf zit voornamelijk in consumentengoederen waarvan de consumptie tijdens een recessie redelijk veilig is. Daarnaast heeft het bedrijf sterke posities in opkomende markten waar de vraag naar consumentengoederen snel toeneemt. Sinds 1999 is de het dividend elk jaar verhoogd.

Ahold-Delhaize

Ahold-Delhaize staat met een dividendpercentage van 2,9% op plek 8. De koers van Ahold-Delhaize stortte vorig jaar in toen veel belegger zich zorgen maakten over de toekomst van supermarkten. Deze zorgen verdwenen steeds meer naar de achtergrond en het aandeel is weer omhoog geschoten. Met de huidige koers ontvangen de aandeelhouders een dividendpercentage van 2,9%. Dit is niet hoog gezien de zorgen over de toekomst en de relatief langzame winstgroei.

RELX (Reed Elsevier)

RELX staat met een dividendpercentage van 2.2% op plek 9. Reed Elsevier heeft een hele stabiele inkomstenbron in de vorm van abonnementsgelden. Voornamelijk de wetenschappelijke titels zijn winstgevend en bestand tegen recessies. Grote afnemers van deze wetenschappelijke titels zijn bibliotheken en universiteiten. Hiermee is het bedrijf erg afhankelijk van de overheid. Het dividendpercentage van 2,2% is niet hoog. Dit zou stabiel kunnen groeien, maar dan moet de overheid het huidige systeem niet aan gaan pakken.

ASML

ASML maakt de top 10 compleet met een dividendpercentage van 0,7%. Dit is het laatste bedrijf in de rij van de beste Nederlandse dividendaandelen. Het heeft een sterke positie in de semiconductor industrie. De EUV-techniek van het bedrijf stelt fabrikanten in staat kleine en snellere chips te maken. De semiconductor industrie is een groeide maar cyclische industrie. In deze sector vindt veel innovatie plaats. ASML heeft een laag dividend, maar het kan snel meegroeien met winst als de marktsector niet in een recessie beland. ASML moet daarbij ook haar dominante positie weten te behouden.