Beurskoersen

In dit artikel wordt er dieper ingegaan op de beurskoersen en hoe deze tot stand komen. Het artikel is opgedeeld 7 koppen, namelijk: Beurskoersen, Producten op de beurs, Vraag en aanbod, Beursanalisten, Beursindex, Toezicht AFM en Waar kun je de beurskoersen vinden? Via de onderstaande inhoudsopgave kunt u door het artikel navigeren:

Beurskoersen
beurskoersenProducten op de beurs
Vraag en aanbod
Beursanalisten
Beursindex
Toezicht AFM
Waar kun je de beurskoersen vinden?

Beurskoersen

Beurskoers is een andere benaming voor een prijs die op de beurs tot stand komt. De beurskoers van, bijvoorbeeld een aandeel, is de prijs waarvoor het aandeel wordt verhandeld. Bewegingen van beurskoersen worden bepaald door vraag en aanbod. Er is sprake van koerswinst als de prijs van het financiële product stijgt.

Producten op de beurs

Op de beurs wordt voor financiële producten als aandelen, obligaties, opties, wisselkoersen, ertsen, landbouwproducten en bepaalde metalen de koers bepaald. De vraag naar en het aanbod van bijvoorbeeld aandelen bepalen voor een belangrijk deel de beurskoersen. Aan de aanbod zijde heb je beleggers en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het aanbod van aandelen, de vraagkant wordt ingevuld door beleggers die aandelen willen koppen. De koersen zijn vrijwel nooit hetzelfde en veranderen constant. Dit wordt veroorzaakt door de actieve handel die er in aandelen is. Neemt de vraag naar een bepaald aandeel toe, maar blijft het aanbod op hetzelfde niveau of daalt het aanbod dan zal de koers van het aandeel stijgen. Neemt het aanbod van een bepaald aandeel toe en blijft de vraag gelijk of is er zelfs sprake van een daling van de vraag dan zal de koers van het aandeel dalen.

Vraag en aanbod

Vraag en aanbod van verschillende aandelen verandert door de informatie die beleggers op dat moment over de aandelen hebben. Alle nieuwe informatie kan de belegger namelijk inzicht geven in het mogelijke koersverloop. Op basis daarvan beslist hij of die een aandeel wil kopen of verkopen. Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de informatiestroom rondom aandelen. Deze zijn grofweg in te delen in vier soorten bedrijfsnieuws en bedrijfspresentaties, de industrie, sentiment en economische factoren. Bepaald bedrijfsnieuws of een bedrijfspresentatie  kan eveneens invloed hebben op het koersverloop. De koers van een aandeel kan snel dalen als blijkt dat het bedrijf beneden de verwachting presteert. Een aankondiging van een positieve ontwikkeling, zoals het binnenhalen van een grote opdracht of de introductie van een nieuw product, kan de koers weer laten stijgen. Ook de industrie zelf kan van invloed zijn dit komt door de marktcondities binnen de sector van het bedrijf. Bijvoorbeeld in de oliesector: als de olieprijs laag is, dan zullen alle oliebedrijven daar last van hebben. Ook sentiment kan een bepalende rol spelen en bepalen of beurskoersen stijgen of dalen. Dit heeft vaak weer te maken met de mate van vertrouwen die beleggers hebben. Natuurlijk spelen ook economische factoren een rol waaronder het algemene economische klimaat dat heerst. Vaak ziet u dat als het in het algemeen beter gaat met de economie, aandelen vaak behoorlijk in waarde stijgen. Is het tegenovergestelde het geval en is er sprake van een veel minder economisch perspectief, dan dalen de aandelen in waarde. Ook de inflatie en deflatie zijn belangrijke factoren die behoorlijk invloed kunnen hebben. Beleggers die deze factoren goed in de gaten houden, krijgen een veel beter inzicht in wat de koers van een aandeel mogelijk gaat doen. Die kennis kan de belegger gebruiken om te bepalen of hij een aandeel juist wel of niet moet kopen of verkopen.

Momentum

Het zogenaamde Momentum – een indicator-  speelt ook een belangrijke rol, hetgeen later duidelijker wordt. Het Momentum geeft aan wat de snelheid is waarmee de koers stijgt of daalt en dan in een bepaalde periode. Simpeler: het verschil tussen de koers van vandaag en de koers van een bepaalde eerdere periode wordt gemeente. Het Momentum is dus hoog als de koers van vandaag beduidend hoger ligt dan die van vijf dagen geleden. Aan de andere kant is het Momentum negatief als de koers van vandaag lager is dan die van vijf dagen geleden. Dan namelijk komt de lijn die het Momentum aangeeft onder de nullijn te liggen.

Zo lag er sprake is van een positief Momentum dat ok blijft stijgen, is er sprake van een positief beeld en kunnen de posities behouden blijven. Bij een negatief Momentum is het een kwestie van wachten tot het moment dat de Momentum lijn de nullijn weer breekt. Dan is namelijk weer een positiever beeld ontstaan en is aankoop het overwegen waard. Een stijgende Momentum lijn is daarom een positief signaal, een dalende lijn geeft een meer negatieve richting aan.

Beursanalisten

De beursanalisten verkrijgen momentum om te investeren door middel van het analyseren van de koers en het koersverloop over een langere periode te bestuderen. Deze twee werkzaamheden zijn vereist in het moderne online beleggen. Beursanalisten zijn vaak verbonden aan banken en zij hebben hun beroep gemaakt van het nauwkeurig onderzoeken van koersgedragingen. Dit is een baan waarbij veel druk komt kijken en waarvoor een lange studie vereist is. Sommige van de beursanalisten hebben hun voorspellingen over het koersverloop vaker goed dan fout. Echter blijkt uit verschillende onderzoeken dat meer dan de helft van de voorspellingen van de meeste beursanalisten niet kloppen.

De adviezen van experts worden ook wel beurssignalen genoemd. Deze adviezen kunnen prima helpen bij het nemen van investeringsbeslissingen. Beurssignalen zijn echter nogal eens tegenstrijdig, anderen noemen beurssignalen zelfs onbetrouwbaar. In de wetenschap dat niemand in staat is de toekomst te voorspellen, is de laatste uitspraak ook wel te billijken. Je kunt echter de betrouwbaarheid van een beurssignaal wel op waarde schatten. Allereerst moet je dan een beurssignaal wel op de juiste wijze kunnen interpreteren omdat het allesbehalve een persoonlijk advies is. Een beurssignaal zegt niets meer of minder of een bepaald aandeel in de markt een reële waarde heeft of over- of ondergewaardeerd is. Wat je kunt met een beurssignaal hangt af van je eigen strategie van beleggen. Beurssignalen zijn vaak afkomstig van een beurshuis of een financieel analist. Signalen kunnen tot stand komen op basis van een uitgebreide analyse van een of meer mensen of kan de uitkomst zijn van een computerprogramma dat door specialisten is gebouwd. Hoewel zowel de adviezen van de experts als die op websites er keurig en deskundig uit zien, is het lastig te zeggen wel adviezen echt goed zijn,

Beursindex

Beurskoersen van de AEX, de Amsterdam Exchange Index, zijn voor de Nederlandse belegger vaak het meest interessant. De AEX geeft de koersontwikkeling weer van de 25 aandelen met de grootste marktkapitalisatie. Daarnaast zijn de koersen uit de Verenigde Staten vaak bepalend voor het algemene sentiment. Als het in de VS economisch wat minder gaat, dan merken we dat in Europa en Nederland ook. De bekendste aandelenindex van de Verenigde Staten is de Dow Jones, oudste aandelenindex ter wereld. Officieel is de naam van deze index Dow Jones Industrial Average Index, vaker wordt echter gewoon Dow Jones gezegd. Dow Jones werd in 1896 opgericht door Charles Dow en Edward Jones en bestond aanvankelijk uit twaalf industriële bedrijven. Nu zijn dat er dertig uit alle sectoren; van McDonalds tot Pfizer en van Boeing tot Coca Cola.

Toezicht van de AFM

De effectenhandel, waaronder de koersvorming, staat onder strikt toezicht van de Autoriteit Financiële markten, kortweg AFM. Ook de uitvoering van de orders, de zogenoemde effectenclearing, is transparant en wordt scherp gecontroleerd door de toezichthouder. Niet alleen omdat de effectenbeurs over grote bedragen gaat maar ook omdat het goed functioneren van de beurs en het vertrouwen van beleggers daarin zo’n groot economisch belang heeft. Alle beurzen in de wereld zijn strikt gereguleerd en staan onder toezicht van de lokale marktautoriteit.

Waar kun je beurskoersen vinden?

Beurskoersen kun je vinden op financiële websites, op teletekst, in de krant en via tools van banken en brokers. Tegenwoordig zijn er ook apps waar je de realtime koersinformatie kunt bekijken. Meestal zijn de koersen redelijk recent, soms is er een vertraging van een kwartier of een half uur. Gespecialiseerde websites of brokers kunnen meestal realtime koersen aanbieden. Realtime beurskoers is de exacte beurskoers die precies op dat moment op de beurs tot stand komt.

Naast het begrip realtime beurskoers bestaat een vergelijkbaar begrip, genaamd: realtime streaming beurskoersen. Dit zijn de meest recente beurskoersen, die bovendien continue worden ververst. Deze koersen zijn te herkennen aan het moment dat een koers groen of rood oplicht na een koersverandering. Voor actieve beleggers is het van groot belang dat ze een zo een actueel mogelijke beurskoers tot hun beschikking hebben. Het klinkt natuurlijk logisch, maar dit is niet altijd het geval.

Obligaties kopen

Obligaties kopen

Obligaties kopen kan op verschillende manieren, maar waar moet u op letten wanneer u handelt in obligaties? Wanneer

Lees verder
Beginnen met beleggen

Gratis cursus beginnen met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis cursus nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!