Beurskoersen 

Beurskoers is een andere benaming voor een prijs die op de beurs tot stand komt. De beurskoers van, bijvoorbeeld een aandeel, is de prijs waarvoor het aandeel wordt verhandeld. Bewegingen van beurskoersen worden bepaald door vraag en aanbod. Er is sprake van koerswinst als de prijs van het financiële product stijgt.

Producten op de beurs

Op de beurs wordt voor verschillende financiële producten de koers bepaald:

beurskoersen

 • Effecten, zoals aandelen, obligaties en opties;
 • Vreemde valuta: de welbekende wisselkoersen;
 • Grondstoffen, zoals ertsen, landbouwproducten en verschillende metalen.

Vraag en aanbod

De beurskoersen zijn afhankelijk van de vraag naar en aanbod van het financiële product: we nemen in de uitleg een aandeel als voorbeeld. Het aanbod wordt gevormd door beleggers en bedrijven die aandelen aanbieden. De vraag komt tot stand door beleggers die aandelen willen kopen. Door het actief handelen in aandelen, veranderen koersen bijna constant. Dat werkt als volgt:

 • Als de vraag naar een aandeel toeneemt, maar het aanbod blijft gelijk of zelfs daalt: de koers van het aandeel stijgt.
 • Als het aanbod van een aandeel toeneemt, maar de vraag blijft gelijk of zelfs daalt: de koers van het aandeel daalt.

Vraag en aanbod van verschillende aandelen verandert door de informatie die beleggers op dat moment over de aandelen hebben. Alle nieuwe informatie kan de belegger inzicht geven in het mogelijke koersverloop. Op basis daarvan beslist hij of die een aandeel wil kopen of verkopen. Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de informatiestroom rondom aandelen. Deze zijn grofweg in te delen in vier soorten factoren:

 • Bedrijfsnieuws en bedrijfsprestaties
  De koers van een aandeel kan snel dalen als blijkt dat het bedrijf beneden de verwachting presteert. Een aankondiging van een positieve ontwikkeling, zoals het binnenhalen van een grote opdracht of de introductie van een nieuw product, kan de koers weer laten stijgen.
 • De industrie
  Dit komt door de marktcondities binnen de sector van het bedrijf. Bijvoorbeeld in de oliesector: als de olieprijs laag is, dan zullen alle oliebedrijven daar last van hebben.
 • Sentiment
  Dit bepaalt of de beurskoersen stijgen of dalen. Vaak hangt dit samen met het vertrouwen dat beleggers hebben.
 • Economische factoren
  Hieronder vallen verschillende aspecten. Denk hierbij aan het algemene economische klimaat. Als het beter gaat met de economie, kunnen aandelen in waarde stijgen. Ziet de economische ontwikkeling er niet zo goed uit? Dan is het waarschijnlijk dat aandelen in waarde zullen dalen. Inflatie en deflatie zijn ook belangrijke economische factoren die van invloed kunnen zijn op de koers.

Beleggers die deze factoren in de gaten houden, krijgen een beter inzicht in wat de koers van een aandeel mogelijk gaat doen. Die kennis kan de belegger gebruiken om te bepalen of hij een aandeel juist wel of niet moet kopen of verkopen.

Beursindex

Beurskoersen van de AEX, de Amsterdam Exchange Index, zijn voor de Nederlandse belegger vaak het meest interessant.  De AEX geeft de koersontwikkeling weer van de 25 aandelen met de grootste marktkapitalisatie.
Daarnaast zijn de koersen uit de Verenigde Staten vaak bepalend voor het algemene sentiment. Als het in de VS economisch wat minder gaat, dan merken we dat in Europa en Nederland ook. De bekendste aandelenindex van de Verenigde Staten is de Dow Jones.

Waar kun je beurskoersen vinden?

Beurskoersen kan je vinden op financiële websites, op teletekst, in de krant en via tools van banken en brokers. Tegenwoordig zijn er ook apps waar je de realtime koersinformatie kan bekijken.

2018-03-14T16:59:31+00:00