Bekijk al onze reviews op Trustpilot

Beleggen in water, iets voor mij?

Beleggen in water, het blauwe goud! Water is een thema dat wereldwijd van belang is en waar grote investeringen te verwachten zijn. De toepassingen van water zijn oneindig en de beschikbaarheid en kosten van water zullen op brede schaal gevolgen hebben voor de wereldwijde welvaart en het welzijn.

Het thema water is op te splitsen in drie categorieën die de basis vormen voor het investeren in water.

De eerste categorie is waterschaarste, waar een groot deel van de wereldbevolking nog steeds mee te maken heeft. Waterschaarste ziet naast het tekort aan drinkwater ook op de uitdroging van de bodem waar bijvoorbeeld de agrarische sector onder lijdt. Volgens Unicef ervaren ongeveer 4 miljard mensen waterschaarste voor ten minste één maand per jaar, de helft hiervan heeft zelfs te maken met extreme waterschaarste waar er voor langere periode onvoldoende water beschikbaar is.

Ten tweede zijn het gevaar en de gevolgen van overstromingen van belang. Overstromingen veroorzaken schade en angst onder de bevolking in deze gebieden. Het voorkomen van overstromingen vergt forse investeringen en wanneer deze toch plaatsvinden zijn de economische gevolgen enorm. Zowel waterschaarste als de kans op overstromingen zijn aspecten die steeds belangrijker worden naarmate de wereldbevolking verder toeneemt, de aarde verder opwarmt en de zeespiegel stijgt.

Het laatste aspect ziet op schoon en veilig drinkwater, dit lijkt vanzelfsprekend, maar zelfs in veel ontwikkelde westerse landen is dit niet het geval. Water beslaat ongeveer 70% van het aardoppervlak, hiervan is 97% zout water en daarom niet geschikt als drinkwater. Slechts 3% is zoet water wat terug te vinden is in bijvoorbeeld gletsjers of als grondwater, als gevolg van vervuiling is hiervan nog geen één procent van te gebruiken als drinkwater.

Aanbod van drinkwater

Het aanbod van drinkwater is dus beperkt en heeft daarnaast te lijden onder een aantal thema’s zoals ontbossing en verstedelijking. Dit heeft een negatieve impact op de ecosystemen die verantwoordelijk zijn voor de aanvulling van het grondwater. Ook is er sprake van vervuiling van bijvoorbeeld rivieren en een beperkte hoeveelheid water dat wereldwijd gereinigd en hergebruikt wordt. Tot slot kan de verouderde infrastructuur van het waternetwerk genoemd worden. Lekkages en slecht aangelegde leidingen zorgen ervoor dat gezuiverd drinkwater niet bij de eindgebruiker terecht komt. Investeringen in schoon en veilig drinkwater zijn met name gericht op een volwaardige waterinfrastructuur en de zuivering en recycling van drinkwater. Zo is de waterinfrastructuur in Amerika gemiddeld 45 jaar oud en zal het onderhoud hiervan in de komende jaren verder toenemen.

beleggen in water

De vanzelfsprekendheid van water

De vanzelfsprekendheid waarmee wij dagelijks de kraan aanzetten en er water uit laten stromen is eigenlijk een pure luxe. Wij staan er niet vaak bij stil, maar ieder van schoon en zuiver water voorzien is een arbeidsintensief proces. Iets wat misschien wel dé uitdaging van de 21e eeuw genoemd mag worden. Door klimaatveranderingen, pandemieën en een snel groeiende wereldbevolking wordt de uitdaging om het waterpeil op orde te houden steeds groter.

Zoals het een slimme belegger betaamt, ziet die in dergelijke uitdagingen ook meteen kansen. Want de noodzaak om tot voldoende kwalitatief goed water te komen, brengt innovatie en dus innovatieve bedrijven met zich mee. Beleggen in de waterindustrie wordt dus ook steeds populairder. Het wordt voor de komende jaren daarom als een van de groeimarkten op de beurs gezien.

De verwachting is dat deze trend nog veel verder toe zal gaan nemen. En wij zien dit ook zeker gebeuren, met in het achterhoofd dat 2,2 miljard mensen op de wereld nu nog geen toegang hebben tot schoon drinkwater zal er daadwerkelijk komende jaren iets moeten gaan gebeuren.

Beleggen in water; hoe zit deze markt in elkaar?

De investeringen die nodig zijn om in 2030 aan de wereldwijde vraag naar water en de waterinfrastructuur te voldoen zijn volgens het OECD niet voldoende. Volgens schattingen van het OECD zijn er in 2030 voor 6,7 triljoen USD aan investeringen nodig voor de financiering van de wereldwijde waterinfrastructuur. Dit kan oplopen tot 22,6 triljoen USD in 2050. Volgens een onderzoek van McKinsey komt het totaal aan investeringen dat in 2030 nodig is hoger uit, namelijk op 11,7 triljoen USD. KBC private banking geeft aan dat de markt voor water in 2025 zal groeien naar een totale waarde van ‘slechts’ 1.000 miljard USD.

De ‘watermarkt’ is echter een lastige en verschilt van land tot land. Zo kent Nederland publieke bedrijven die zich bezighouden met water en watermanagement en die zijn voor honderd procent in eigendom van de provincies en gemeenten. Ook zijn er tegenwoordig private bedrijven die zich met dit thema bezighouden, de focus ligt hierbij echter vaak op de innovatieve kant ervan. Daarnaast kent Nederland nog de zogenaamde waterschappen, deze zorgen eveneens voor schoon en zuiver drinkwater. Kortom, een complexe markt.

In het buitenland is dit vaak weer anders georganiseerd, in andere Europese landen zoals Frankrijk, Duitsland en Spanje zorgen eveneens de overheden voor water. Maar in bijvoorbeeld de Verenigde Staten worden meer dan 73 miljoen Amerikanen voorzien van schoon drinkwater door private bedrijven. Bedrijven waardoor je kunt beleggen in water aandelen. Of dit wenselijk is? De meningen hierover zijn verdeeld, zo claimen de voorstanders ervan dat een watersysteem dat door de particuliere sector wordt beheerd efficiënter en voordeliger is.

Investeren in aandelen van de waterindustrie

We kunnen dus wel stellen dat water een belangrijk thema is, zowel voor ontwikkelingslanden waar überhaupt geen water is als voor de Westerse wereld waar we ook kampen met verouderde infrastructuren en slechte pijpleidingen. Maar ook op het gebied van waterstof is van alles gaande, dit wordt meer en meer ingezet ter vervanging van vervuilende alternatieven.

Om te starten met beleggen in water aandelen is het een aanrader om te kiezen voor bijvoorbeeld een ETF gericht op duurzame water technologieën. Maar ook individuele aandelen zijn een optie. Hierbij kun je kiezen aan echte watertechnologie bedrijven, maar ook meer de innovatieve kant waar bedrijven zich richten op de ontwikkeling van (duurzame) producten ter productie van schoon water.

Naar verwachting zullen de investeren in de wereldwijde watervoorzieningen verder toenemen. Deze investeringen zijn op te splitsen in drie categorieën, namelijk 1) waterbehandelingstechnologie, 2) waterinfrastructuur en 3) water- en afvalnutsbedrijven.

Binnen de categorie waterbehandelingstechnologie zijn bedrijven te vinden op het gebied van ontzilting, meetinfrastructuur voor het meten van waterconsumptie, irrigatiesystemen en waterlekkage detectie.

De tweede categorie, waterinfrastructuur, bevat de nutsbedrijven die het waternetwerk beschikbaar stellen. Deze bedrijven profiteren van de bevolkingsgroei en de uitbreiding van de waterinfrastructuur naar nieuwe huizen.

De laatste categorie, de water- en afvalnutsbedrijven, ziet op wateropname en distributie, waterzuiveringscentra, rioolwater en putten, maar ook dammen en bijvoorbeeld sluisdeuren.

wereldwijde watervoorzieningen

Beleggen in water met ETF’s

Beleggen in water kan op een aantal manieren, zo zijn er verschillende ETF’s verkrijgbaar waarin meerdere aandelen te vinden zijn. Daarnaast is het ook mogelijk individuele aandelen aan te schaffen.  De volgende twee ETF’s zijn goed verkrijgbaar bij Nederlandse brokers en bestaan uit een selectie van water gerelateerde ondernemingen.

  • Ishares Global Water (ISIN: IE00B1TXK627) volgt een index die bestaat uit 50 water gerelateerde ondernemingen. Deze ETF is ingericht op basis van de markkapitalisatie van de deelnemingen met als drie grootste posities; American Water Works (10,28%), Xylem Inc (6,88%) en Veolia Environment S.A. (5,72%). De ETF is goed gespreid met ongeveer 50% van de ondernemingen genoteerd in de Verenigde Staten, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. De ETF wordt aangeboden bij DeGiro (kernselectie) en Saxo.

  • Lyxor MSCI Water
    (ISIN: FR0010527275) bestaat uit 38 posities en is daarmee is minder gespreid van de iShares Water ETF. De spreiding in de grootste posities is daarentegen wel gelijkmatiger. De top drie posities zijn Waste Management Inc. (6,46%), American Water Works (6,11%) en Veolia Environment S.A. (5,66%). Ook deze ETF is onder andere te verkrijgen bij DeGiro (kernselectie) en Saxo.

Onderstaande grafiek laat het koersverloop van de bovengenoemde ETF’s zien. Hieruit blijkt dat de ETF’s in grote lijnen hetzelfde bewegen, waarbij de Lyxor MSCI Water ETF een iets sterkere groei laat zien.

Beleggen in water met etfs

Drie grote spelers

Zoals blijkt uit de opbouw van de twee ETF’s zijn de volgende drie bedrijven grote spelers die een logische keuze kunnen zijn voor beleggers die willen investeren in individuele aandelen.

  • American Water Works : voorziet miljoenen Amerikanen dagelijks van drinkwater en de afvoer van afvalwater. Het bedrijf is in het bezit van 560 faciliteiten voor de behandeling van drinkwater en 160 faciliteiten voor de behandeling van afvalwater. Daarnaast heeft American Water Works 1.100 waterbronnen, 76 dammen en levert het diensten aan 17 militaire locaties verspreid over de Verenigde Staten.In 2021 heeft het bedrijf voor 1,9 miljard USD geïnvesteerd in haar waterinfrastructuur, voor 2022 is de doelstelling maar liefst 2,5 miljard USD te investeren. Deze investeren dragen bij aan de lange termijn doelstelling van een groei in de winst per aandeel van 7 tot 9% per jaar.
  • Veolia Environment S.A is een Franse onderneming dat met name actief is op het gebied van afval en recycling. Een groot deel van haar activiteiten is gericht op het reinigen van water, het leveren van drinkwater en de bijbehorende infrastructuur. Naast water gerelateerde activiteiten biedt Veolia diensten om afval en energieconsumptie te reduceren. Begin 2022 heeft Veolia de overname van Suez afgerond, met de overname van deze branchegenoot vergroot Veolia haar wateractiviteiten. De resultaten over 2021 waren erg positief met een omzetgroei van +9.6% vs. 2020 en een ebitda groei van +16% vs. 2020.
  • Xylem is geen waterbedrijf maar een technologiebedrijf dat verschillende oplossingen voor watertransport en waterbeheer aanbiedt. Ook levert Xylem meetapparatuur voor analyses. Het bedrijf behaalde een omzet van 5,2 miljard USD in 2021 en een gerapporteerde ebitda van 825 miljoen USD. Voor 2022 wordt een organische groei van de omzet van 3 tot 5% verwacht en blijft de ebitda-marge in lijn met 2021.

Conclusie

De noodzaak voor investeringen in de wereldwijde waterinfrastructuur worden duidelijk genoemd in analyses en rapportages. De toenemende wereldbevolking, klimaatverandering en de beperkte hoeveelheid zoetwater zijn slechts een aantal voorbeelden. Binnen het thema zijn verschillende bedrijven en trends te vinden waarin een groei te verwachten is. De genoemde ETF’s geven een mogelijkheid te beleggen in een selectie van water gerelateerde ondernemingen. Daarnaast zijn er verschillende ondernemingen te vinden die zich richten op watervoorzieningen, nieuwe technologieën of waterrecycling.

Kortom, de vanzelfsprekendheid van water kan komende jaren weleens een prioriteit op de internationale agenda worden. Voor zover dat het nog niet is. Hierin investeren door te beleggen in water aandelen of ETF’s en om van te profiteren, lijkt een slimme keuze voor de strategische belegger.

Klik hier en download ons rapport over beleggen in water

watervoorzieningen

Inhoudsopgave

Stop met sparen start 
met beleggen

Stop met sparen start met beleggen - Tom Brouwers
Gratis Beginners Cursus
t.w.v. € 99,-
Beginnen met beleggen

Bekijk ook onze andere blogs!

Beginnen met beleggen

Gratis cursus beginnen
met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis cursus nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!

Cookies

Het Beleggingsinstituut gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google om socialmedia-integratie op onze websites mogelijk te maken. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.

Cookie melding website