Bekijk al onze reviews op Trustpilot

Aandelenemissie

Wat is een aandelenemissie?

Een aandelenemissie is het op de markt brengen van aandelen. Deze aandelen zijn nog niet eerder op de markt verhandeld. De initiële aandelenuitgifte van een bedrijf wordt de aandelenemissie genoemd. Met de aandelenemissie kan een bedrijf kapitaal aantrekken om zich verder te ontwikkelen. Het verkregen kapitaal door de aandelenemissie behoord tot het de equity van een bedrijf. Deze manier van kapitaal verkrijgen is aantrekkelijk voor bedrijven omdat het bedrijf nu een groter vermogen bezit waarmee kan worden uitgebreid.

De eerste aandelenemissie ooit vond plaats in Nederland. De VOC had grote bedragen geld nodig om de handelsmissies te kunnen ondernemen. Dit kapitaal werd opgehaald door mensen mee te laten betalen. De handelaren die investeerden in de handelsmissies van de VOC kregen hiervoor een vergoeding die in de meeste gevallen werd uitbetaald in specerijen.

De uitgifte van de aandelen bij een aandelenemissie vindt plaats op de primaire markt, dit is het opkopen van aandelen bij het bedrijf zelf. De secundaire markt is de markt waarin kopers aandelen overkopen bij mensen die in het bezit zijn van het aandeel.

populaire aandelenemissies

Klik hier om populaire aandelenemissies van bedrijven te bekijken.

Voor- en nadelen aandelenemissie

Het hoofddoel van een aandelenemissie is het aantrekken van kapitaal. Op deze manier krijgt het bedrijf de mogelijkheid om investeringen te doen die zonder de beursgang niet mogelijk waren. Het op de markt brengen van aandelen wordt ook wel de beursgang genoemd. Ook heeft een aandelenemissie een positieve invloed op het publieke imago van het bedrijf. Dit imago wordt positief beïnvloed door een verplichte toename aan transparantie omdat er ieder kwartaal een kwartaalrapport aangeleverd moet worden.

De kosten die komen kijken bij een aandelenemissie zijn hoog. Er moeten allemaal kosten gemaakt worden die betrekking hebben op het publiceren van de cijfers. Deze kosten die gemaakt moeten worden dragen niets bij aan de ontwikkelingen of groei van het bedrijf. De aandeelhouders verwachten ook een vergoeding voor de investering. Deze vergoeding wordt dividend genoemd. Een bedrijf dat aandelen uit heeft staan gebruikt vaak een gedeelte van de gerealiseerde winst als vergoeding voor de aandeelhouders. Een ander nadeel dat komt kijken bij een aandelenemissie is de transparantie. Door deze transparantie kunnen ook concurrenten inzicht krijgen in de stand van zaken en plannen van het bedrijf.

Verloop van een aandelenemissie?

Aandelenemissie

Op het moment dat een bedrijf flink groeit kan er worden overwogen om aandelen op de beurs te brengen. Bij een aandelenemissie worden de aandelen, die al in het bezit zijn van de eigenaren overgezet tot openbare aandelen. De waarde van deze aandelen staat na de beursgang niet meer vast. De uitegegevn aandelen vertegenwoordigen de waarde van het bedrijf op dat moment. Als het bedrijf groeit stijgt de waarde van deze aandelen en andersom.

De aandelenemissie bestaat uit twee fases namelijk de pre-marketingfase en de aandelenemissie zelf. Als een bedrijf van plan is aandelen op de beurs te brengen is het van belang dat er vraag wordt gecreëerd. Deze vraag kan worden gecreëerd door middel van adverteren of een openbare verklaring.

De openbare verklaring wordt uitgegeven door in de meeste gevallen een overheidsinstelling, die als taak heeft investeerders in te lichten over het betreffende bedrijf. Door deze openbare verklaring hebben investeerders een duidelijk beeld over het bedrijf waardoor er een weloverwogen beslissing kan worden genomen.

Bij een aandelenemissie worden er één of meerdere underwriters ingeschakeld. Deze underwriters zijn financiële specialisten of investeringsbanken die samen met het bedrijf de aandelenemissie organiseren. De underwriters bepalen onder andere de aanbiedprijs van de aandelen. Underwriters zorgen er ook voor dat het bedrijf aan alle eisen voldoet die komen kijken bij een aandelenemissie. Underwriters bieden een bedrijf ook zekerheid. Alle aandelen die niet verkocht zijn na de aandelenemissie moeten door de underwriter worden opgekocht tegen de emissieprijs. De emissieprijs is de prijs waarvoor de aandelen op de markt worden gebracht.

De volgende stappen moeten worden ondernomen om een aandelenemissie tot een goed einde te brengen.

  1. Voorstellen

Underwriters presenteren hier aan het bedrijf de verschillende mogelijkheden met betrekking tot de aanbiedprijs en het aantal aandelen dat kan worden uitgegeven.

  1. Underwriter

Het bedrijf moet een keuze maken met welke underwriters er gewerkt gaat worden.

  1. Team

Er wordt een team gevormd bestaande uit verzekeraars, advocaten, openbare accountants en experts van de securities and Exchange Commission. De openbare accountant moet vaststellen of de gepresenteerde jaarrekeningen vertrouwelijk zijn. De experts van de securities and exchange commision moeten ervoor zorgen dat aan alle gestelde eisen wordt voldaan.

  1. Documentatie

In de vereiste aandelenemissie documentatie moet de prospectus worden verwerkt. Deze documentatie kan gedurende de emissie nadert nog worden gewijzigd.

  1. Marketing en updates

Om vraag naar de aandelen te creëren moet er een marketingcampagne worden opgericht die de potentiële kopers van de aandelen inlicht over de emissie. In de meeste gevallen worden deze marketing activiteiten ondernomen door de underwriter.

  1. Bestuur en processen

Er moet een raad van bestuur worden ingericht die ervoor gaat zorgen dat de boekhouding ieder kwartaal gepubliceerd kan worden.

  1. Uitgeven aandelen

Als het bedrijf de aandelen heeft uitgegeven wordt er kapitaal ontvangen.

 

Emissiekoers berekenen

Bij een aandelenemissie wordt er een bepaalde emissiekoers gehanteerd. Dit is de prijs die bij de uitgifte van de aandelen gehanteerd wordt. In de meeste gevallen is deze prijs iets lager dan de daadwerkelijke waarde van een aandeel om de verkoop van de aandelen te garanderen. Er kan ook voor worden gekozen om de emissiekoers boven de nominale waarde van een aandeel te plaatsen. In dit geval wordt er door het bedrijf een agioreserve opgebouwd.

Voorbeeld: Een bedrijf verkoopt bij de emissie van aandelen de aandelen voor 23 euro per stuk. De nominale waarde bedraagt 20 euro. Dit betekent dat het bedrijf 3 euro per aandeel extra kan toevoegen aan het eigen vermogen. Dit komt op de balans te staan als agioreserve.

De waarde van de emissiekoers wordt bepaald door het bedrijf en de underwriters. De emissieprijs wordt in de meeste gevallen gebaseerd op de waarderingsmethode genaamd de disounted cash flow. Bij deze methode wordt de waarde van een investering gebaseerd op basis van de toekomstige kasstromen van een bedrijf gecorrigeerd met het verlies van de tijdswaarde van geld.

Het is van belang dat je begrijpt dat geld dat direct geïnvesteerd kan worden, meer waard is dan geld dat pas over een jaar geïnvesteerd kan worden. Als geld direct geïnvesteerd kan worden kan er al rendement gemaakt worden wat vervolgens weer geïnvesteerd kan worden. Hoe langer het duurt voordat dit geld geïnvesteerd kan worden, hoe minder waarde het op dit moment heeft.

Voorbeeld: Als het Beleggingsinstituut vandaag 100.000 euro zou ontvangen om te mogen investeren is dit bedrag 100.000 euro waard. Als het bedrijf 10% rendement weet te realiseren binnen een jaar, is de investering na één jaar 110.000 euro waard. Als het Beleggingsinstituut de 100.000 euro één jaar later ontvangt, is er nog geen rendement gemaakt. De 100.000 euro die over een jaar pas ontvangen wordt is op dit moment slechts 90.000 euro waard.

De formule voor de Discounted Cash Flow is:

formule discounted cashflow

In de formule is de letter r het rendement dat jaarlijks wordt gerealiseerd met het geïnvesteerde bedrag.

Wil je meer weten over het beleggen in aandelen, klik dan hier om jezelf zo goed mogelijk voor te bereiden op de handel!

 

Inhoudsopgave

Stop met sparen start 
met beleggen

Stop met sparen start met beleggen - Tom Brouwers
Gratis Beginners Cursus
t.w.v. € 99,-
Beginnen met beleggen

Bekijk ook onze andere blogs!

Beginnen met beleggen

Gratis cursus beginnen
met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis cursus nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!

Cookies

Het Beleggingsinstituut gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google om socialmedia-integratie op onze websites mogelijk te maken. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.

Cookie melding website