Kiyoh score

Aandelen, hoe werken ze?

Een aandeel is een bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Het begrip ‘kapitaal’ is een synoniem voor het uitgegeven aandelenkapitaal van de onderneming. De waarde van het aandelenkapitaal van een onderneming wordt uitgedrukt in een nominale waarde. De nominale waarde heeft niets te maken met de beurskoers van een aandeel. Naast de nominale waarde heeft een onderneming en daarmee ook het aandeel een intrinsieke waarde. De intrinsieke waarde van een onderneming is gelijk aan het eigen vermogen (aandelenkapitaal + reserves) van deze onderneming. Maar hoe werken aandelen?

Aandelen handelen

Aandelen van beursgenoteerde bedrijven zijn via een broker of bank pas te verhandelen op het moment dat een bedrijf genoteerd staat aan de beurs. Bedrijven kunnen nieuwe aandelen verkopen aan beleggers. Dit heet aandelenemissie; het uitgeven of in omloop brengen van nieuwe aandelen. Dit gebeurt vaak met de bedoeling om het geld wat de aandelen oplevert te gebruiken voor investeringen of om bijvoorbeeld leningen af te lossen. De aandeelhouders van het bedrijf kunnen dan aandelen kopen en verkopen. Om ze te kopen moet een beginnende belegger eerst een account aanmaken bij een broker. Een broker is een persoon of instantie die bemiddelt tussen de koper en verkoper van effecten. Aandelen zijn een voorbeeld van effecten, maar hieronder vallen bijvoorbeeld ook obligaties en opties.

Wat is een aandeel?

hoe werken aandelenEen aandeel is letterlijk een aandeel binnen een bedrijf. Het is een bewijs van mede-eigendom. Met een aandeel heeft de bezitter ervan zeggenschap binnen een bedrijf. Alle aandeelhouders binnen een bedrijf kunnen op financieel gebied worden gezien als eigenaren van een bedrijf. Juridisch gezien zit dat anders, daarin zijn ze geen eigenaar van een het bedrijf. Met een aandeel in een bedrijf deelt de aandeelhouder de winst van het bedrijf met de andere aandeelhouders, maar deelt hij ook de risico’s. Op het moment dat een bedrijf verlies draait, dan kan het zijn dat de aandeelhouder geen beloning krijgt over zijn aandeel.

Verhandelbare aandelen in een Naamloze Vennootschap

Alle op de beurs verhandelbare aandelen zijn aandelen in een Naamloze Vennootschap. De bezitter van een aandeel is dus voor een deel eigenaar van een onderneming. We noemen deze persoon aandeelhouder. Een N.V. waarvan de aandelen op de beurs verhandelbaar zijn, noemen we een uitgevende instelling of emittent. Een aandeelhouder heeft op de beurs een bedrag betaald voor zijn aandeel of aandelen. Hij heeft door het kopen van de aandelen een aantal rechten ten opzichte van de uitgevende instelling verkregen.

Hij heeft onder andere recht op:

  1. Medezeggenschap in de onderneming. Een beursgenoteerde onderneming moet elk jaar een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) organiseren. Hier mogen alle aandeelhouders van de onderneming stemmen over belangrijke beslissingen van het ondernemingsbestuur.
  2. Een aandeel in de winst. Maakt de onderneming winst, dan heeft elke aandeelhouder recht op een gedeelte van deze winst. Deze winstuitkering heet dividend

Soorten aandelen

Er bestaan verschillende soorten aandelen. De meest voorkomende soorten zijn:

  • Gewone aandelen;
  • Certificaten van aandelen;
  • Prioriteitsaandelen;
  • Preferente aandelen;
  • Cumulatief preferente aandelen

Waarde

Aandeelhouders kunnen op twee manieren rendement behalen. Als aandeelhouders heb je geen recht op een vaste uitkering van geld op je aandeel.

Twee soorten rendement

Door de handel in aandelen verandert de waarde (koers) constant. Voor aandeelhouders is het fijn als de koers flink stijgt. Dit betekent dat de waarde van het aandeel stijgt. Aandeelhouders kunnen op twee manieren rendement, het resultaat van hun belegging, ontvangen over hun aandeel.

Ten eerste de eventuele stijging van de waarde van het aandeel. Beleggers bezitten op dat moment het aandeel, dus de waarde van hun aan aandeel gaat omhoog. Op het moment dat de aandeelhouder het aandeel verkoopt voor een hoger bedrag dan waarvoor hij het zelf kocht, dan maakt hij winst.

Ten tweede de uitkering van een deel van de winst van het bedrijf aan de aandeelhouder. Dit heet het dividend. Bedrijven hoeven geen dividend uit te keren. Zij kunnen er ook voor kiezen om met dit geld een investering te doen in het bedrijf.

Wil jij meer weten over de werking van de financiële producten?
Via onderstaand formulier krijgt u toegang tot onze 6-daagse cursus en leert u de basis van het beleggen.

Aandelen dividend in het kort

De ontvangst van dividend is niet zeker, omdat het behalen van winst niet zeker is. Wordt er echter dividend uitgekeerd door de onderneming dan wordt er per aandeel een bepaald bedrag aan dividend uitgekeerd. Er zijn meerdere manieren om dividend uit te keren aan de aandeelhouders:

  1. Cash dividend, waarbij de aandeelhouder een bepaald geldbedrag ontvangt
  2. Stock dividend, de aandeelhouder krijgt in dit geval het dividend uitgekeerd in aandelen. Is het dividend bijvoorbeeld 5 % dan krijgt de aandeelhouder per elke 100 aandelen 5 nieuwe aandelen.
  3. Keuze dividend, de belegger heeft de keuze uit de eerste twee mogelijkheden.

Sommige ondernemingen keren voor het einde van het boekjaar dividend uit aan de aandeelhouders. Deze tussentijdse dividenduitkering noemt men interim-dividend. Het aan het einde van het boekjaar uitbetaalde dividend is het slotdividend. Ondernemingen die interim-dividend uitkeren, verrekenen dit met het slotdividend. Er zijn ook ondernemingen die alleen slotdividend uitkeren.

Het bedrijf waarvan de financiële producten zijn, kan winst maken, waarna de koers van de aandelen dus stijgt. Het bedrijf kan ook verlies maken, waardoor de waarde daalt. Ook het dividend is dan niet meer gegarandeerd.

Aandelen selecteren

Beleggers die beleggen in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen kunnen slechts een schatting maken hoeveel dividend zal worden uitbetaald en hoe de beurskoers van het aandeel zich zal ontwikkelen. Zowel de koers van het aandeel als de dividendopbrengsten zijn, vooral op lange termijn, in hoge mate afhankelijk van de winstverwachting van een beursgenoteerde onderneming. Die op zijn beurt al dan niet wordt beïnvloed door bijzondere baten en / of lasten.

Alvorens te gaan beleggen in aandelen is het dan ook goed om eerst onderzoek te doen naar de toekomstkansen van het bedrijf waarin u wilt gaan beleggen, de verwachte winstontwikkeling van de onderneming, de solvabiliteitspositie van het bedrijf (kunnen de schulden wel betaald worden, nu en in de toekomst), de kansen voor de bedrijfstak als geheel waarin de onderneming opereert, de stand van de economie, etc. Indien u deze factoren gaat onderzoeken houdt u zich bezig met fundamentele analyse.

U kunt in principe door middel van een tweetal basisstrategieën een beleggingsportefeuille opbouwen: de top-down of de bottom-up strategie. (uiteraard zijn er ook combinaties mogelijk)

Top-down-strategie

Bij de top-down-strategie zijn macro-economische factoren (omgevingsfactoren) doorslaggevend voor de beleggingskeuze. U bepaalt op basis van macro-economische factoren in welk land u wenst te beleggen. Vervolgens maakt u een keuze van bedrijfstak of sector per land. Pas daarna volgt  de uiteindelijke keuze in welke beursgenoteerde onderneming u wilt gaan beleggen.

Schematisch: Land => Sector => Aandeel

Door verdergaande mondialisering, speelt de landenselectie een steeds kleinere rol. Een bedrijf als Ahold haalt bijvoorbeeld 60% van haar omzet buiten Nederland. Het feit dat Ahold statutair in Nederland is gevestigd, speelt voor de selectie een ondergeschikte rol.

Bottum-up-strategie

De bottom-up-strategie gaat er vanuit dat macro-economische factoren per land niet meer doorslaggevend zijn. Het belang per land binnen een economisch blok zoals bijvoorbeeld alle westerse economieën neemt steeds verder af. Als bottom-up belegger start u met een selectie van aandelen, zonder rekening te houden met de bedrijfstak of het land waar de ondermening is gevestigd. Daarna worden de andere selectiecriteria ingevuld. Uiteraard wordt wel een minimaal of maximaal gewicht per sector of land toegedeeld.

Schematisch:   Aandeel => Sector => Land

Ook kunt u een strategie hanteren waarbij u start bij de sectorselectie, waarbij u vervolgens de beste aandelen in die betreffende sector probeert te selecteren. In dit geval probeert u in te spelen op trends. Van belang bij deze strategie is niet alleen het hebben van een lange adem, maar ook dat u de nodige risico’s durft te nemen.

Indien u overigens aan de hand van de koersontwikkeling uit het verleden de toekomst probeert te voorspellen houdt u zich bezig met Technische analyse. Zowel fundamentele als technische analyse zullen later in deze syllabus nog aan de orde komen.

Tips:

U moet aandelen kopen als u weet dat ze laag staan maar u nog niet emotioneel in staat bent om ze te kopen.

U moet aandelen verkopen als u weet dat ze te hoog staan maar u nog niet emotioneel in staat bent om ze te verkopen.

geld beleggen

Geld beleggen

Geld beleggen Heel simpel gezegd is geld beleggen een vorm van investeren. Je investeert geld met de bedoeling

Lees verder

Kennispartners

Beginnen met beleggen

Gratis training beginnen met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis training nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!