Alternatief voor sparen

Naast het reguliere sparen zijn er talloze manieren om vermogen op te bouwen of om vermogen te beschermen. Hier worden een aantal voorbeelden genoemd en toegelicht.

Een alternatief voor sparen is geld voor langere tijd wegzetten bij een bank. Dit heet een deposito. Deposito’s worden voor minstens één jaar aangegaan, maar kan ook voor langere tijd, zoals vijf of tien jaar. De rentevergoeding op een deposito is hoger dan op een normale spaarrekening, omdat er tussentijds niet zomaar onttrokken kan worden. Als dit wel kan, dan is daar een boete aan verbonden.

Een andere mogelijkheid is het aanschaffen van vastgoed, bijvoorbeeld een tweede huis. Een tweede huis kan bijvoorbeeld verhuurd worden en op die manier geld opleveren. Ook kan er winst behaald worden als het huis verkocht wordt voor meer dan er destijds voor is betaald. Een drempel voor een tweede huis is natuurlijk dat het een aanzienlijke investering is.

Als de spaarrente zelfs negatief zou zijn, dan is een mogelijkheid om het geld van de spaarrekening te halen en het thuis te bewaren. Groot risico is natuurlijk dat het geld gevonden kan worden bij inbraak of dat het geld verbrand bij een huis brand. Daarbij moet men niet vergeten al het geld boven de €500 aan te geven bij de fiscus. Het achterhouden van deze informatie aan de fiscus is strafbaar. Uiteraard levert het geld van de rekening halen niets op, maar het wordt niet minder waard door negatieve rente.

Mocht er kennis en deskundigheid zijn is het ook een mogelijkheid om in kunst of klassieke auto’s te handelen, maar dat is niet voor iedereen weggelegd.

Het meest voor de hand liggende alternatief is beleggen. Beleggen heeft historisch gezien een hoger rendement dan sparen. Nadeel is natuurlijk wel dat het risico veel groter is en dat er ook veel geld verloren kan worden. Ook beleggen vergt kennis en kunde