Self fulfilling prophecy en Technische Analyse

Self fulfilling prophecy, is dit de waarde van technische analyse? Traders over de hele wereld gebruiken technische analyse om o.a. koop- en verkoopmomenten te bepalen. Slaan de onderbouwingen voor deze keuzes ergens op, of komen dergelijke verwachtingen alleen uit door het massa gebruik van deze methode? Self fulfilling prophecy betekenis Wat is een self fulfilling prophecy? Een self fulfilling prophecy, of een zichzelf vervullende voorspelling, is een gebeurtenis die alleen wordt veroorzaakt door de voorgaande voorspelling of verwachting dat het zou gebeuren. Of dit voor technische analyse het geval is, is natuurlijk lastig te bepalen. Het is een onderwerp van veel controverse sinds de uitvinding van technische analyse. Tot op de dag van vandaag wordt hier over gediscussieerd. Het is ook van belang om de verschillende soorten technische analyse te begrijpen. Er bestaan binnen deze methodes verschillende manieren waarmee het beleggers in het verleden vaker is gelukt om succesvol te traden. Self fulfilling prophecy voorbeeld Is technische analyse een self fulfilling prophecy? Een voorbeeld van een self fulfilling prophecy is volgens sommige het gebruik technische analyse bij het actief beleggen, traden of zelfs daytraden. Het verschil tussen passief en actief beleggen is erg groot voor dit fenomeen. Enerzijds lijken de instrumenten die bij technische analyse worden gebruikt - zoals ondersteuning en weerstand, trendlijnen, grote dagelijkse voortschrijdende gemiddelden en andere soorten indicatoren voor technische analyse- voorspellende eigenschappen te hebben. Vaak beweegt de prijs van een aandeel actief in de richting die door deze indicatoren wordt voorspeld. Degenen die technische analyse als een self fulfilling prophecy zien, beweren echter dat deze indicatoren alleen 'juist' zijn omdat extreem grote aantallen mensen handelsbeslissingen baseren op dezelfde indicatoren. De gedachte is dat veel traders dezelfde informatie gebruiken om hun positie in te nemen en op hun beurt gezamenlijk de prijs in de 'voorspelde' richting laten bewegen. Technische analyse geanalyseerd Anderen beweren dat technische indicatoren toekomstige prijsbewegingen kunnen voorspellen omdat de basisprincipes van technische analyse, waarop het ontwerp van deze indicatoren is gebaseerd, geldig zijn en daadwerkelijk inzicht geven in de markt en de intrinsieke krachten die deze beïnvloeden. Voor beide kanten van het verhaal valt wat te zeggen. Er is overigens ook een aspect waar technische analisten het over het algemeen wel over eens zijn, dat om te leren traden er in ieder geval een bepaalde mate van begrip aanwezig is voor de methode technische analyse. Technische analyse op korte- en lange termijn Het is waar dat algemene signalen die worden gegenereerd door technische analyse zelf vervullend kunnen zijn en de prijs van een aandeel hoger of lager kunnen duwen. Zo wordt de sterkte van het signaal gestimuleerd. Dat gezegd hebbende is het zeer waarschijnlijk dat dit slechts een korte tijd zal duren. Dit komt omdat de doelstellingen van deelnemende investeerders en handelaren verschillend zijn. Er zijn honderden indicatoren die de spelers op de markt kunnen informeren, om nog maar te zwijgen van fundamentele krachten die de prijzen bepalen. Zo is het dus aannemelijk om te stellen dat op de lange termijn het bijna onmogelijk is dat technische analyse zichzelf vervult. Self fulfilling prophecy en prijsbepaling Veel technische traders zullen bijvoorbeeld een stop-loss order plaatsen onder het 200-dagen moving average van een bepaald bedrijf. Als een groot aantal handelaren dit heeft gedaan en de voorraad bereikt deze prijs, zal er een groot aantal verkooporders zijn. Dit zal naar aanleiding van deze acties de voorraad naar beneden zal drukken, wat de verwachte beweging van handelaren zal bevestigen. Afkomstig van Instagram: Beleggingsinstituut.nl Een forex trader kan ook gebruik maken van technische analyse. Self fulfilling prophecy in een sneeuwbaleffect Vervolgens zullen andere handelaren de prijs zien dalen en ook hun posities verkopen, wat de kracht van de trend versterkt. Deze verkoopdruk op korte termijn kan als zelf vervullend worden beschouwd. Het zal echter weinig invloed hebben op waar de prijs over weken of maanden zal zijn. Kortom, als genoeg mensen dezelfde signalen gebruiken kunnen ze de beweging veroorzaken die door het signaal wordt voorspeld. Echter is hier nog altijd discussie over, je zou het bijna kunnen beschouwen als een kip en ei verhaal. Self fulfilling prophecy en technische analyse Conclusie Op de lange termijn kan deze groep handelaren de prijs naar verwachting niet bepalen dit betekent echter niet dat technische analyse op langere termijn nutteloos is. Het is niet voor niks dat deze methode nog zo veel gebruikt wordt. Hoe je het went of keert, de methode schijnt dus toch te werken wanneer deze goed uitgevoerd wordt. Onderschat dit niet, technische analyse wordt niet in een dag aangeleerd. Hier is een bepaalde maat van kennis, scholing en uiteindelijk ook een gedeelte ervaring voor nodig. Zo kan een cursus technische analyse in dit geval erg nuttig en rendabel zijn voor elke belegger.

21 apr 2021 Lees verder

Soorten Technische analyse

Soorten technische analyse? De technisch analist kan gebruik maken van twee soorten technische analyse. De eerste is visuele analyse, het lezen van grafieken op zoek naar koerspatronen en steun- en weerstandslijnen. De andere methode is de statistische analyse. Met gebruik van statistische regels en wiskunde probeert de technisch analist zijn koop- en verkoopmomenten te bepalen en te kijken wat op korte termijn het potentieel kan zijn. Beide soorten technische analyse kunnen met wat kennis en kunde redelijk eenvoudig toegepast worden door particulieren. Visuele analyse Deze vorm van analyse wordt ook wel chartreading genoemd. Bij deze manier van analyse bekijkt de analist of belegger de grafiek van bijvoorbeeld een aandeel. Hij gaat daarbij opzoek naar steun- en weerstandslijnen, trends en koerspatronen. Bij technisch analisten wordt dikwijls ook gebruik gemaakt van verschillende soorten grafieken. De meest gebruikte grafieken zijn: lijngrafiek, barchart en candlesticks. De lijngrafiek is het verloop van slotkoersen van een bepaald timeframe, bijvoorbeeld per dag of per half uur. De barchart geeft iets meer informatie over een de koers gedurende een bepaalde timeframe. Waar de lijngrafiek enkel de slotkoers laat zien, laat de barchart de openingskoers, laagste koers, hoogste koers en slotkoers zien. De hoogste en laagste koers gedurende een timeframe vormen een verticale streep. De openingskoers is een horizontaal streepje van het verticale streepje naar links. De slotkoers is een horizontaal streepje van het verticale streepje naar rechts. (Invoegen barchart) Candlestick De candlestick geeft dezelfde informatie als de barchart, maar de weergave is iets anders. De openingskoers en de slotkoers vormen de “body” van de candle, afhankelijk van de kleur van de body kan men zien of de slotkoers hoger of lager ligt dan de openingskoers. Een groene of witte candle geeft aan dat de slotkoers hoger ligt dan de openingskoers. Een rode of zwarte candle geeft aan dat slotkoers lager ligt dan de openingskoers. De hoogste en laagste koers zijn nog steeds verticale streepjes, die shadows genoemd worden. ( invoegen candlestick) Trends Trends zijn een algemene koersrichting. Koersen bewegen constant op en neer en zullen nooit in een rechte lijn omhoog of omlaaggaan. Toch is er vaak een algemene richting te zien, dit wordt een trend genoemd. Er worden drie trends onderscheiden: uptrend, downtrend en de trading range. De uptrend is een algemeen stijgende koers, de downtrend is een algemeen dalende trend. In het geval van een trading range is er eigenlijk geen trend, per saldo doet de koers niet zoveel. Dit wordt ook wel een zijwaartse markt genoemd. Steun-en weerstand Steun- en weerstandslijnen zijn bepaalde prijsniveaus waarbij het aantal kopers en verkopers in evenwicht zijn en waar een trend om kan keren. Een steunlijn ligt onder de koers. Een steunlijn ontstaat op een punt waar op een eerder moment een neerwaartse trend is omgekeerd of de bodemgrens bij een trading range. Op dit punt komen er meer kopers dan verkopers op de markt, waardoor het de financiële waarde zal stijgen. De weerstandlijn is precies het tegenovergestelde een bovengrens van de trading range of het punt waar een uptrend kan worden omgekeerd. Het doorbreken van de steunlijn is vaak een sterk signaal dat de financiële waarde nog verder zal gaan zakken. Het doorbreken van de weerstandlijn is een sterk signaal dat de financiële waarde verder zal stijgen. Er bestaan diverse regels waaraan een doorbraak moet voldoen, voordat het als een echte doorbraak wordt bestempeld. Een technisch analist zal ook zoek gaan naar koerspatronen. Een koerspatroon is een bepaalde koersbeweging die zich in het verleden vaker heeft voorgedaan. Het nut van een koerspatroon is verwachting kan worden uitgesproken over de vervolg beweging. Koerspatronen kunnen een voorbode zijn voor bepaalde koersverwachting. Het kan daarom nuttig zijn om deze koerspatronen te herkennen. Statistische analyse Bij statistische analyse worden wiskunde regels toegepast om een verwachting te kunnen uitspreken over korte termijn beweging van een koers. Bij statistische analyse wordt gebruik gemaakt van dezelfde informatie die gebruikt wordt bij de visuele analyse. Met statistische analyse worden indicatoren ontwikkelt om op basis daarvan koop- en verkoopmomenten te bepalen. Er zijn twee soorten indicatoren: trendvolgende indicatoren en oscillatoren. Trendvolgende indicatoren proberen trends te ontdekken. Oscillatoren proberen te zien of er extremen in de koers zitten. Een aantal bekende indicatoren zijn Moving Averages (MA) waarbij de grilligheid van de koers wordt vlak getrokken door het gemiddelde te nemen van de koersen van een aantal periodes. Het nadeel van trendvolgende indicatoren zoals de MA is dat ze achterlopen op de koers en daarom altijd het begin en einde van een trend zullen missen. Ook de Relative Strength Index is zeer bekend, een oscillator die probeert te ontdekken of een bepaalde waarde overbougth of oversold is. Overbought wil zeggen, teveel gekocht, er ligt een daling op de loer. Oversold wil zeggen dat een bepaalde waarde te veel verkocht is en dus ligt er een stijging op de loer. Zo zijn er vele indicatoren. Welke indicatoren blijven en welke verdwijnen gaat vrij darwinistisch. De indicatoren die lijken te werken, blijven. De indicatoren die niet goed werken, verdwijnen van het toneel. Bij statistische indicatoren wordt ook vaak gezocht naar divergentie. Dat wil zeggen dat de indicator een tegengestelde beweging maakt ten opzichte van de koers van de financiële waarde. Belangrijk om te onthouden bij technische analyse in het algemeen is dat bepaalde koerspatronen en indicatoren op zichzelf geen koop- of verkoopsignaal zijn. Door ze te combineren kan dit wel, maar ook dan zal een belegger nimmer altijd bij het juiste eind hebben.

13 mrt 2017 Lees verder

Wat is Technische analyse

Technische analyse (TA) is het bestuderen van grafieken van historische aandelenkoersen in combinatie met informatie uit de markt (zoals prijs en omzet) om toekomstige koersen in de effectenmarkt te voorspellen. De technische analyse bemoeit zich niet met de financiële gegevens en achtergronden van bedrijven, dat is het terrein van de fundamentele analyse. Bij technische analyse gaat het om koop- en verkoopmomenten te bepalen en om een korte termijn verwachting uit te spreken over een bepaalde waarde. Een technisch analist van het onderzoeken van macro-economisch nieuws en het doorspitten van jaarcijfers zinloos. De markt heeft toch altijd gelijk en dus gaat het om de prijs die op borden staat. Een technisch analist vindt het veel interessanter om het krachtenspel tussen kopers en verkopers te volgen doormiddel van TA. Een beurskoers stijgt als er meer kopers dan verkopers zijn en de koers daalt als er meer verkopers zijn dan kopers. Dit spel vertaald zich vervolgens in de beurskoers.   Technische analyse alleen voor professional? Technische analyse wordt zowel door professionele als niet-professionele beleggers toegepast. Vanwege de ruime beschikbaarheid van real-time koersen is TA zeer toegankelijk voor de particuliere belegger. Iets wat bij fundamentele analyse zeker niet zo is. De analyse ontkent de transparantie van de aandelenhandel. Een technisch analist gaat ervan uit dat de handelaren op de markt niet handelen aan de hand van alle beschikbare informatie. Er wordt dan vaak gedacht dat de markt langzaam alle beschikbare informatie verwerkt. De reden hiervoor zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat niet alle informatie beschikbaar is voor grote groepen beleggers of omdat beleggers zich laten leiden door emoties. De technisch analist kan gebruik maken van twee soorten technische analyse. De eerste is visuele analyse, het lezen van grafieken op zoek naar koerspatronen en steun- en weerstandslijnen. De andere methode is de statistische analyse. Met gebruik van statistische regels en wiskunde probeert de technisch analist zijn koop- en verkoopmomenten te bepalen en te kijken wat op korte termijn het potentieel kan zijn. Beide methoden kunnen met wat kennis en kunde redelijk eenvoudig toegepast worden door particulieren. Meer over Technische analyse:  Soorten technische analyse

09 mrt 2017 Lees verder

Kennispartners

Cookies

Het Beleggingsinstituut gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google om socialmedia-integratie op onze websites mogelijk te maken. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.

Cookie melding website